Mino Võromaa 32

14 november, 2018

Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA. Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli säitsme teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka […]


Vana-Võrumaa laulumängud raamatus ja plaadil

14 november, 2018

Võru Instituudil on koos pärimusmuusik Meelika Hainsooga valmis saanud Vana-Võrumaa laulumängude raamat ja plaat „Õnnõkõn siin tsõõrin olla’“. Raamatus on 60 Vana-Võrumaalt ja Sangaste kihelkonnast üles kirjutatud laulumängu, mida sobib mängida nii laste kui ka täiskasvanutega. Plaadi peale on 14 laulumängu seadnud ansambel Lepaseree, kus musitseerivad Meelika Hainsoo (laul, viiul), Paul Daniel (kitarrid), Marti Tärn […]


Täheke võro keelen 2018

13 november, 2018

Detsembris ilmus lisaks kirjakeelsele Tähekesele ka võrukeelne Täheke, mille Võru instituut jagab kingiks võru keele piirkonnas elavatele lastele. Tegu on arvult juba viieteistkümnenda võrukeelse Tähekese erinumbriga, mis Rahvakultuuri keskuse toel ilmub igal aastal just võru keeles. Sedapuhku on Täheke mõistagi pühendatud jõuludele. Erinumber avaldab päris uue võrukeelse jõulualaulu “Tishka-tsahka, jõulu’ omma’ käen”, lisaks peotäie jõulusalme […]


Ütski tark ei sata taivast

6 november, 2018

Võru keele sõber! Head võimalust võru keele nädalal oma keeleteadmisi proovida pakub veebiviktoriin “Ütski tark ei sata taivast”.   Viktoriinilink: