Võru ja seto keelekorpus

Vastutav isik: Sulev Iva

Asutus: Võru Instituut

Füüsiline asukoht: Võru / Tartu

Märksõnad: lingvistika; keeletehnoloogia; keeleressursid; keelekorpused; võru keel; seto keel

Seotud teadusvaldkonnad

ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur

ETIS ALAMVALDKOND: 2.6. Filoloogia ja lingvistika

CERCS VALDKOND: H350 Keeleteadus

FRASCATI MANUALI VALDKOND: 6.2 Keeled ja kirjandus

Annotatsioon

Teaduskollektsiooni kirjeldus ja põhirõhk

Korpus sisaldab võru- ja setokeelseid tekste ning koosneb mitmest allkorpusest: – Võru ajakirjanduskeele ehk ajalehe Uma Leht korpus – Seto ajakirjanduskeele ehk ajalehe Setomaa korpus – Võru ja seto ilukirjanduskeele korpus – Võru keele rööpkorpus – Võru ja seto suulise keele korpus Kõik allkorpused on vabalt ligipääsetavad ning integreeritud võru-eesti-võru veebisõnaraamatuga (https://synaq.org), mille korpuste sektsioonist saab teha neist kõigist otsinguid. Vaid suulise keele allkorpus, mis sisaldab põhiliselt võru- ja setokeelseid spontaanseid argivestlusi on kinnine ning ligipääsetav ainult teadustööks.

Ajalugu

Korpuse loomisega on alustatud Võru Instituudis riikliku programmi Eesti Keeletehnoloogia toel 2011. aastal. Järgnevatel aastatel on korpust pidevalt täiendatud. Korpuse algaegade kohta loe lähemalt siit.

Kasutamine ja koostöö

Kirjaliku keele korpused on avatud kasutamiseks kõigile huvilistele. Suulise keele korpus on mõeldud kasutamiseks eelkõige keeleuurijatele. Korpus on loodud ja seda arendatakse Võru Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös.

Säilikud

TÜÜP: elektrooniline kogu

HULK: 8400

ÜHIK: andmefail

KIRJELDUS: Võru kirjakeele tekstikogu; suulise võru ja seto keele salvestised, litereeringud.

Seotud projektid

EKT13 “Võru ja seto keelekorpus” (1.01.2011−31.12.2014); Vastutav täitja: Sulev Iva; Võru Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 88 000 EUR.

 

EKT85 “Võru ja seto integreeritud keeleressursid” (1.01.2015−31.12.2017); Vastutav täitja: Sulev Iva; Võru Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 68 000 EUR.

 

EKTR7 “Võru ja seto integreeritud keeletehnoloogia ja keeleressursid” (1.01.2018−31.12.2022); Vastutav täitja: Sulev Iva; Võru Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 111 000 EUR.

 

 

Keelekorpuse arhiiv

Jagamine