• Eesti
  • English
  • Võro

Konverents „Perekonnanimede seosed teiste nimedega“

8 juuli, 2020

Korraldajad: Võru Instituut ja Eesti Keele Instituut Aeg: 22. oktoober 2020 Koht: Võru Instituut, Tartu 48, Võru   Ootame konverentsile ettekandeid, mis käsitlevad perekonnanimede päritolu, eri keelte vahelist tüpoloogilist võrdlust; kuid ka perekonnanimede või nende muganduste järgi nimetatud kohti, tooteid ja nähtusi, perekonnanimedest pärinevaid slängiväljendeid ja muud perekonnanimedega seonduvat.   Konverentsi töökeeled on eesti, võru, […]


2020. aasta Kaika suveülikooli matkapäev Vana-Võromaa lõunatipus

8 juuli, 2020

Järjekorras teine Kaika suveülikooli matkapäev toimub 8. augustil Vana-Võromaa lõunatipus. Päeva alustatakse registreerimisega kell 10 Mõniste Talurahvamuuseumis. Kell 10.30-11.30 peetakse sealsamas loenguid Hargla kihelkonna jõenimedest, ristipuudest ja vanema aja katkuaastatest. Kella 13-st alustatakse sõitu matka alguspaika. Tee peal tehakse mõned peatused, et rääkida karstist, langatuslehtritest, mõisast, metskonnast, pargist, liivakoobastest, lubjakivikaevandustest ja lubjakivikaljust.   Lõunatippu hakatakse […]