VÕRO KEELE NÄDALA KOKKUVÕTE

Võro keele nätäl  pakkus võrokestele rohkelt võimalusi umma kiilt kuulda ja kõnõlda

 Iga aasta novembrikuu esimesel nädalal on võru keele nädal, sel aastal toimus see juba 16. korda. 2.-8. novembril olnud võru keele nädala üleskutse oli „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Nädala jooksul tegutses ligi 300 võru keele agenti, kes olid eeskujuks võru keele igapäevasel kasutamisel. Algajad võru keele rääkijad said end proovile panna mängus „Võrokõsõ välläkutsõ“ lihtsaid ülesandeid täites. Nädala jooksul toimus palju võrukeelseid sündmusi ning võru keelt oli tavapärasest rohkem kuulda ka üleriigilises meedias.

Et võru keel on rahvakeel, tõestasid ligi 300 võru keele agenti, kes said innustust oma tegevust – võru keele igapäevast kasutamist – ka pärast võru keele nädalat jätkata. Võru keele agendid olid aktiivsed ja julged, mitmed neist panid oma töökoha uksele ja mujale võrukeelseid silte ja teateid ja korraldasid oma tööl või pereringis väikesi sündmusi (õnneloos, lauamängud, jutuvestmine jne).

Juba enne võru keele nädalat algas mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“, mis kutsus nii algajaid kui edasijõudnuid täitma lihtsaid ja lõbusaid ülesandeid, mis tõestavad, et igaüks saab võru keele kõnelemist praktiseerides oma keeleoskust parandada. Mängijaid kogunes sadakond, kuid lisaks tegid paljud ülesandeid enda rõõmuks ilma tulemusi ära saatmata. Elevust sotsiaalmeedias tekitasid näiteks ülesanded „kõnõlõ vai postita üts nali vai lugu võro keelen“, tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle“ ja „tii uma poodinimekiri võro keelen“. Mängu auhinnasaajad kuulutatakse välja 19. novembri Uma Lehes.

Need, kes soovisid teistele märku anda oma soovist, et nendega võru keelt räägitaks, said seda teha rinnamärgiga või FB profiilipildi raamiga „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Märgi sõnum sobib kõigile, nii võru keele igapäevastele kasutajatele kui ka neile, kes võru keelt veel ise ei oska.

Võru keelest peetakse lugu ka Vana-Võromaa koolides ja lasteaedades. Külla oli kutsutud esinejaid, õpetajad pidasid võrukeelseid muinasjututunde ja esitasid näidendeid ja tõlkisid nt lasteaia nädala menüü võru keelde.

Vana-Võromaa kultuurikojas avati võru keele ajaloo ekspositsioon ning Vana-Võromaa muuseumid rõõmustasid huvilisi põnevate võrukeelsete programmidega (mängud, muinasjututunnid, orienteerumine).

6. novembril Võru kultuurimajas Kannel toimunud võro keele nädäli iloõdagul seoti kokku kirjasõna, elav sõna, muusika ja film. Tutvustati trükisooja raamatut „Võrukeelseid vanasõnu“, mille põhjal koostatud lühikavaga esinesid Võru draamastuudio noored. Õhtu elavale pildile pühendatud jaos vaadati Adsoni luulelugemisvõistluse paremaid videoid ja võrokestest filmirežissööride Anna Hintsi ja Kerli Kirch Schneideri rahvusvahelist tähelepanu pälvinud lühifilme.

Võru keelt võis kuulda mitmetes populaarsetes tele- ja raadiosaadetes: Aktuaalse Kaamera ilmateade, ETV Ringvaade, Raadio 2 Meloturniir, Vikerraadios Andres Oja muusikasaade ja Vikerhommik, Delta saade Klassikaraadios jne. Võru keele nädala tegemisi kajastas ka trükimeedia, näiteks Uma Leht, Lõunaleht, Lõuna-Eesti Postimees ja Eesti Ekspress.

Korraldajad tänavad südamest kõiki võru keele nädala tegemistesse panustanuid! Hoiami õks võrokõsõ vaimu virgõ ja lustilidsõ – nii püsüs ilm ja püsümi esi!

Võru keele nädal tuleb jälle! 1.-7. novembril 2021 peetakse seda juba 17. korda.

Lisainfo:
Rainer Kuuba
Võro Instituudi direktor
tel 5645 1444, rainer.kuuba@wi.ee

KAE JA LOE TAKASTPERRÄ: 

Võro keelest ja nädälist kiräsõnan:

* Uma Leht 8. okt, artikli „Otsitas võro keele agente“: https://umaleht.ee/article/otsitas-voro-keele-agente/

* Uma Leht 22. okt, artikli „Märdikuu edimäne nätäl om võro keele nätäl“: https://umaleht.ee/article/mardikuu-edimane-natal-om-voro-keele-natal/

* Lõunaleht 22. okt, artikli „Kampaania käigus värvati mitusada võro keele agenti“: http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=29961&type=2

* Lõuna-Eesti Postimees 23. okt, artikli „Võrokesed võtavad vastu väljakutseid“

* Lõuna-Eesti Postimees 24. okt, artikli „Mäng esitab võrokestele väljakutse – rääkida rohkem võro keelt“: https://lounapostimees.postimees.ee/7093413/mang-esitab-vorokestele-valjakutse-raakida-rohkem-voro-keelt

* Lõuna-Eesti Postimees 30 okt,  ilmu võro keele nädäli erileht 4 lehekülge, lehte loe TAST.

* Uma Leht 5. nov, juhtkiri „Trummi ja vilega nätäl“: https://umaleht.ee/article/trummi-ja-vilega-natal/

* Uma Leht 5. nov, mäng  „Võrokõsõ välläkutsõ“: https://umaleht.ee/article/vorokoso-vallakutso/

* Uma Leht 5. nov, artikli „Adsoni-võistlus videon“:  https://umaleht.ee/article/adsoni-voistlus-videon/

* Lõuna-Eesti Postimees 5. nov, videolugu „Võru keel võib pealinlast eksitada“: https://www.postimees.ee/7103332/voru-keel-voib-pealinlast-eksitada

* Lõunaleht 5. nov, artikli „ Elojovvulidsõn võro keelen om võimalik kõkkõ edesi anda“:  http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=30061

* Lõuna-Eesti Postimees 6. nov, artikli „Võro keele agendiks hakkas ligikaudu 300 inimest“: https://lounapostimees.postimees.ee/7103282/voro-keele-agendiks-hakkas-ligikaudu-300-inimest

* Eesti Ekspress 11. nov, artikli „Võro keele agent 001 ehk Pondi Tseims ehk kõnõlõ mukka võro kiilt!“: https://ekspress.delfi.ee/elu/voro-keele-agent-001-ehk-pondi-tseims-ehk-konolo-mukka-voro-kiilt?id=91625831

* Võrumaa Teataja 13. nov, artikli „Võru keele nädal lasteaias Sõleke“: https://www.vorumaateataja.ee/koik-uudised/elu-ja-kultuur/26002-voru-keele-nadal-lasteaias-soleke

Võro keelest ja nädäli ettevõtmiisist telen-raadion:

* Vikerraadion 8. okt kell 18.45  “Võrukeelsed uudised”, kõnõldas võro keele agente otsmisest: https://vikerraadio.err.ee/1139465/vorukeelsed-uudised

* Vikerraadion 29. okt kell 18.45  “Võrukeelsed uudised”, kõnõldas, miä om plaanin võro keele nädälil: https://vikerraadio.err.ee/1147873

* ERR Ringvaade 02. nov  saatejuhi püüdvä är arvada võrokeelitside ütelüisi tähendüisi: https://etv.err.ee/1154285/voro-kiile-nadal

*ERR 2. nov  saaten Aktuaalne Kaamera alostusega kell 21 oll ilmateedüs võro keeli.

* Vikerraadion Oja Andrese muusigasaatõn:

iispäävä, 2. nov  kell 17.30 alanu saatõn oll raadiotarõn Merike Susi ja kullõlda sai võrokeelitsit laulõ: https://vikerraadio.err.ee/1150897/andres-oja-kulas-ansambel-hunta-ja-merike-susi

tõsõpäävä, 3. nov  kell 17.30 alanu saatõn olli ütsjago laulõ võro keelen ja saatõ tõsõn tunnin oll telehvonijutuaaminõ Pulga Jaaniga: https://vikerraadio.err.ee/1150912/andres-oja-laine-60-ja-pulga-jaan

* Vikerraadion  04. nov  oll 9.15-9.50 Vikerhummogu saatõn võrokõnõ Kalli Kait, kiä kõnõl võro keelen. https://vikerraadio.err.ee/…/vikerhommik-romi-hasa-…/1109215

* Klassikaraadio saaten Delta kolmapäiv, 04. nov kell 13 oll võru keele nädäli puhul külän koorijuht Kuno Kerge: https://klassikaraadio.err.ee/…/delta-4-novembril-t…/1109310

* Vikerraadion 05. nov kell 18.45 “Võrukeelsed uudised”, kõnõldas Adsoni luulõvõitlusest ja võro keele nädäli iloõdagust: https://vikerraadio.err.ee/1150943/vorukeelsed-uudised

* Raadio 2-n saadõ „Meloturniir“ 7. nov   kell 12.05 oll võro keele nädäli puhul katskeeline, Ilvese Aapo kõnõl õnnõ võro keelen:  https://r2.err.ee/1151107/meloturniir-aapo-ilves

 

Kae viil:

ADSON 2020. Noorõ võrokõsõ lugõva võrokiilsit luulõtuisi.
https://www.youtube.com/cha…/UCxHfoTQLl5qsFcwCtPq3yvQ/videos

 

Jagamine