Võru Instituudiga seotud hanked

Võru Instituudi hankekord

Võru Instituudi hankekorra lisa

Võru Instituudi 2019. aasta hankeplaan

Võru Instituudi 2020. aasta hankeplaan

Jagamine