sisemin_3lovi_est_vaiksem

Räpinas tehti kokkuvõtteid Vana Võromaa arenguideedest

23. dets 2013

 

Võru Instituut ja Uma regionaalprogrammi ettevalmistav nõukogu korraldasid 19. detsembril 2013 Räpina loomemajas ümarlaua nõupidamise kus arutati, kuidas saab Vana Võromaa eripära ja rikkusi kasutades kohapeal töökohti juurde luua ning millist tuge oleks piirkonna majanduselu elavdamiseks tarvis planeeritavast regionaalprogrammist.

Vana Võromaa arenguprogrammi planeerimist alustati 2011. aastal Vana Võromaa omavalitsuste, maavalitsuste ja Võru Instituudi koostöös. Aastal 2013 on koostöös regionaalministri bürooga tehtud ettevõtlusuuring ning korraldatud ettevõtlus-ideede eelvoor. Räpinas toimunud kokkusaamisel kõneldi programmi ettevalmistuseks tehtud töödest, tutvustati uuringu tulemusi ja ideevooru tulnud arendusplaane. Ümarlaua arutelul osales üle 50 huvilise üle Vana Võromaa.

Sügisel toimunud ideevooru eesmärgiks oli koguda projekti-ideesid Uma programmi tegevuskava koostamiseks. Ideekirjeldusi esitati 47, need jagunesid kuueks teemaks:

  • Pärandtoidu kasvatamine, tootmine, turundamine (11 ideed)
  • Käsitöötoodete tegemine või teenuste osutamine, tootearendus ja turundamine (6 ideed)
  • Pärandtehnoloogiaid ja -materjale pruukiv ehitus (4 ideed)
  • Kogukonnavõrgustike abil elulaadiettevõtluse ja pere-ettevõtluse arendamine (9 ideed)
  • Pärimusmuusika, kunst, vaimne looming, võru keele arendamine, noored (11 ideed)
  • Paikkonna pärandil põhinev turism (6 ideed)

 

Novembris ja detsembri alguses töötasid ideekirjeldustega 10 hindajat. Hinnangu andmisel kaaluti idee sisu: idee sobivus ja vajalikkus Vana Võromaa piirkonnale, kas tegevus loob töökohti juurde (otse, kaudselt, kohe, pikemas tulevikus), idee teostatavus. Hindeid sai anda nullist kuni kolmeni:

3 = idee on perspektiivikas,

2 = ideel on mõnigaid nõrku või teostamatuid aspekte, või on see keskpärane,

1 = idee ei kanna välja, on nõrk,

0= ei seostu programmi eesmärkidega

 

Ideid hindasid:

Monica Hankov,  EAS-i regionaalarengu keskuse direktor

Jako Jaagu, Krames Konsultatsioonid OÜ

Kaido Kama, Võro Selts VKKF

Mait Klaassen, Uma programmi juhtnõukogu, Maaülikooli rektor

Rainer Kuuba, Uma programmi juhtnõukogu, Võro Instituudi direktor

Taavi Linnamäe, siseministeerium, regionaalministri nõunik

Veiko Maastik, Põlvamaa OVL büroo juhataja

Tiit Niilo, ettevõtja, Nopri talumeierei

Rain Ruusa, Uma programmi juhtnõukogu, Karula vallavanem

Mirjam Salvet, Võrumaa OVL büroo juhataja

 

Kõik 47 ideed olid lühidalt kirjapanduna üles riputatud loomemaja seminariruumi seintele ning iga kohalolija sai nendega tutvuda. Igaüks võis anda kolmele perspektiivikamale või atraktiivsemale ideele oma toetushääle.

Hindajate poolt perspektiivikaks arvatud ideed ning kohapeal rohkem toetuspunkte kogunud ideed langesid enam-vähem kokku. Enam punkte ja kõrgemaid hindeid said tegemised, mis haarasid kogu kultuuriruumi või mille eesmärgiks on käivitada koostöö kultuuriruumi sees. Ülepiirkondlikku koostööd vajavad nii kohaliku toidu kui käsitöö valdkonnad. Koostööl ja kohalike ressursside kasutamisel põhinevad ka kogukonna-ettevõtluse erinevad plaanid. Pärandtehnoloogiatel põhinevast ehitusest on suured arendusplaanid saviehituse edendamisel, aga tulevikku on ka teiste looduslike materjalide pruukimisel ehituses.

Kultuuripärandiga seotud valdkond on baasiks piirkonna eripärale, selle pealt peaksid välja kasvama ka omapäraettevõtluse ideed. Ideevooru esitatud kultuuripärandiga seotud mõtetest oli suuremjagu sellised arendusideed, mis otseselt töökohti ei loo, aga on olulised kultuurikeskkonda toetavad tegevused. Need ideed võiksid toetust saada Vana Võromaa kultuuriprogrammist.

Vaata ideevooru tulnud ideesid. Iga teema all on ideede lühikirjeldused antud hindamisjärgse pingereana: eespool on kõrgemaid hindeid ja tagapool madalamaid hindeid saanud ideed.

Ümarlaua-arutelul koguti rühmatöödena mõtteid kõigi eespool nimetatud kuue teema tegevuste edasiseks arendamiseks.

Uma programmi 2013 a ettevalmistava töö tulemusena esitab Võru Instituut ideedevooru tulemused ja esmase analüüsi jaanuari kuu jooksul Siseministeeriumi regionaalministri büroole.

Edasi, 2014. aastal on kavas tegelda nelja teema ideede edasiarendamisega, et vormida ideed projektideks ning täpsustada elluviimise ajakava ning toetusvajadusi.

Loe lisaks Uma Lehe artiklit Räpinä ümarlaua-seminarist.

Täiendav info: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee 

 

 

 

Uma programmi tsõõriklaud

19. detsembril 2013 Räpina loomemajas (Pargi 31) kell 12-16

Võru Instituut ja Uma regionaalprogrammi ettevalmistav nõukogu kutsuvad huvilisi ühisele ümarlaua nõupidamisele. Jututeemaks on, kuidas saab Vana Võromaa eripära ja rikkusi kasutades kohapeal töökohti juurde luua ning millist tuge oleks piirkonna majanduselu elavdamiseks tarvis planeeritavast regionaalprogrammist.

Päeva ajakava:

12.00 – 12.10   Ülevaade Uma programmi ettevalmistustest. Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.

12.10 – 12.40   Lühike ülevaade Vana Võromaa eripära kasutava ettevõtluse uurimise tulemustest. Võru Instituudi projektijuht Külli Eichenbaum.

12.40 – 13.00   Taarapõllu talu – väikesest suureks. Taluettevõtte loo kõneleb peremees Edgar Kolts.

13.00 – 13.30   Räpina loomemaja kui paik loomingulise ettevõtluse alustamiseks. Näide kohaliku omavalitsuse toest ettevõtluse arenguks. Õpitubade ja loomekodade külastamine. Kõneleb ja näitab loomemaja juht Leo Kütt.

13.30 – 14.00   Ideevooru esitatud ideedega tutvumine. Vana Võromaa kohaliku söögi maitsmine. Söögilaua katab kohaliku söögi pakkuja.

14.00 – 16.00   Ülevaade oktoobris toimunud ideevooru tulemustest. Ideede ja teemade ühine arutelu.

Ideevooru ideede esitanute vahel loositakse välja võro vaimu kandvad tänumeened.

Kokkuvõtted tegevusplaani jaoks. Edasised tegevused arenguideede elluviimiseks.

 

Ümarlaua jutujärge hoiab ohjes Haimar Sokk.

 

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 16. detsembriks: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Vana Võromaa arenguprogrammi planeerimise algatasid Vana Võromaa omavalitsused, maavalitsused ja Võru Instituut. Koostöös regionaalministri bürooga korraldati ettevõtlusuuring, ettevõtlusideede eelvoor ning toimub ümarlaua arutelu. Tegevusi rahastatakse regionaalministri valitsemisala vahenditest.

 

Vaata Räpina loomemaja tegemiste kohta:

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A4pina-loomemaja/460281364048758

Jagamine