Võro Instituut ots Vana-Võromaa Kultuurikualõ vahtsõt juhatajat,

kink tüü om käügin hoita kunstigallõrii ja muusõum, miä näütäse Vanal-Võromaal 8000 aasta joosul olnut ja parhillast ello.

 

Tüü tahtja piät:

 • olõma opnu korgõmban koolin, eriti hää ku aoluku, kultuuri, kunsti vai oppamistiidüst;
 • mõistma võro kiilt, eesti kiilt ja mõnt võõrast kiilt;
 • mõistma inemiisiga läbi saia ja kuuntüüd tetä.

Kasus tulõ varatsõmp iistvidämise, üleskitmise vai muud muudu tõisiga ütentegemise tüü.

 

Mi man saat:

 • tetä vaeldusrikast täüskotussõga tüüd;
 • anda mano väke, et Vana-Võromaa esieräline aoluu- ja kultuuriperändüs alalõ jäänü;
 • oppi mano vahtsit tiidmiisi;
 • tüütasso edimält 1700 eurot kuun.

 

Tüüga saa pääle naada 1.08.2024, vai ku vaia, sõs tsipa ildampa.

 

Tüü tahtja piät hindäst teedä andma ildampa 31.05.2025. Oodami seos tärmänis:

 • kirotõdut avaldust;
 • ülekaehust seenidsest elokäügist;
 • dokustaatõ haridusõ kotsilõ;
 • kirotõdut luku, mille tahat seod tüüd tetä ja kuis piäsi Vana-Võromaa Kultuurikoda edenemä;
 • teedüst tuu kotsilõ, midä hindä man viil kität.

 

Dokustaadi tulõ saata e-postiga aadrõsi wi@wi.ee pääle vai postiga Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võru).

 

Teedüst saa mano küssü: Kuuba Rainer, 5645 1444 vai rainer.kuuba@wi.ee.

Jagamine