Võru instituut otsib häid inimesi, kes oskavad ja tahavad rääkida võru keelt, ja inimesi, kes tahavad rääkida oma keelt, kuid ei oska või ei söanda seda teha. Plaan on aidata neil inimestel üksteist leida ja omavahel rääkima innustada. Kas keelesõbrad kohtuvad kohvipoes või internetis, on nende enda valik, samuti kohtumiste aeg ja see, millest räägitakse.

Keelesõpru on maailmas mitmel pool kokku viidud ja keeleteadlased ütlevad, et niimoodi on väiksemaid või vähem tuntud keeli ka elus hoitud. Võru keele olukord ei ole päris lootusetu: peaaegu kõik saavad aru, kuid rääkida ei tihka. Siit on hea edasi minna ja alguseks kasvõi hea sõbraga võru keelt rääkida. Kindla keelesõbraga harjutamine on igas mõttes abiks: julgust tuleb juurde ja sõnavara rikastub, tekib harjumus võru keelt rääkida. Pealegi, paljud inimesed ütlevad, et võru keel on nende jaoks hea tuju keel.

 

Kuidas keelesõbraks olemine käib?

Väga lihtsalt. Võru instituut aitab keelehuvilistel üksteist leida ja siis nad lepivad kokku, millal ja millisel kanalil (Google Meet, Zoom, Teams, Facebooki videokõne, WhatsApp või muu platvorm) kokku saavad. Räägitakse ainult võru keeles. Mõlemad sõbrad saavad ise välja pakkuda, millest nad rääkida tahavad. Mida igapäevasem ja tuttavam teema, seda parem. Vigu ei parandata, aga kiidetakse üksteist küll.

Kes pole veel kindel, kas tahab keeleõbraks saada, see võib võru keele tänase olukorra üle pisut mõelda:

– miks me hädaldame, et võru keel sureb välja, aga ise seda iga päev ei kasuta;

– kuidas selle kaasaegne sõnavara tekib, kui me ise seda ei arenda

; – miks me lihtsalt istume oma keelevaranduse otsas, samas kui huvilistel noortel või vanadel pole kellegagi rääkida;

– mis see ausalt öelda on, mispärast kogu Eestist näiteks Umale Pidole tükitakse.

 

Kuidas keele sõbraks saada?

Selle lingiga pääsed ankeedi juurde, kus saab panna kirja, kas on soovi võru keelt õppida või õpetada. Keelesõbrad saavad end registreerida kuni 10. märtsini. 14. märtsil, emakeelepäeval juhatab Võru instituut keelesõbrad kokku. Jaanipäeva paiku tõmmatakse otsad kokku ja vaadatakse, kuidas edasi minna.

 

Kadri Ugur, Võru instituudi projektijuht

Jagamine