1.–3. klassi vanuserühmas
I koht
– Kustas Kübar, „Vaimu mu koolih“ (Nõo põhikool, 3. klass, juhendaja Helju Sarapuu)

II koht – Karl Hainsoo, „Armsa Miisu“ (Mõniste kool, 3. klass, juhendaja Asta Pazuhanitš)

III koht – Brigitta Pertmann, „Vaimu ja haldja mu koolih“ (Nõo põhikool, 3. klass, juhendaja Helju Sarapuu)

Eripreemia:

Katarina Mõttus, „Hiire-Tips“ (Mõnistõ kool, 2. klass, juhendaja Asta Pazuhanitš)

 

4.–6. klassi vanuserühmas

I koht – Ell Juhani, „Ku nuu saina mõistas kõnõlda“ (Tallinna reaalkool, 5. klass)

II–IV koht – Ilo Laan, „Supipurkõ tarvilinõ tüü“ (Tilsi põhikool, 4. klass)

Ernst Jaak Liivat Uba, „Kost siil hindäle nõgla sai“ (Haanja kool, 4. klass, juhendaja Kersti Leit)

Erik Hendrik Liivat Uba, „Mille punnpaabu kõtt om verrev“ (Haanja kool, 4. klass, juhendaja Kersti Leit)

Eripreemiad:

Ron Enri Tšugurov, „Talv“ (Haanja kool, 4. klass, juhendaja Kersti Leit)

Anna-Maria Virro, „Mu kokkoputmisõ kodokotussõ vaimuga“ (Värska gümnaasium, 6. klass, juhendaja Tiina Purik)

Joonas Koreinik, „Ma olõ peri Vanalt Võromaalt“ (Võru Kreutzwaldi kool, 6. klass, juhendaja Helena Linnamäe)

Rebeca Oja, „Mu kodukotussõ vaim – Fr. R. Kreutzwald“ (Võru Kreutzwaldi kool, 6. klass, juhendaja Helena Linnamäe)

Mia-Lisete Erik, „Rahulik mõtlõmisõ kotus – säng“ (Võru Kreutzwaldi kool, 6. klass, juhendaja Helena Linnamäe)

Kristiina Viita, „Koolin om umbõ hää“ (Viluste põhikool, 6. klass, juhendaja Hedy Saar)

Toomas Tigasing, „Millest ma mõtlõ inne magamajäämist“ (Viluste põhikool, 6. klass, juhendaja Hedy Saar)

 

7.–9. klassi vanuserühmas

I koht – Maritte Arianne Plaado, „Ma olõ peri Vanalt Võromaalt“ (Viluste põhikool, 7. klass, juhendaja Hedy Saar)

II koht – Maru Valk, „Naabri“ (Värska gümnaasium, 7. klass, juhendaja Maret Vabarna)

III–IV koht – Liisbet Rõõmusoks, „Võro keele nätäl“ (Haanja kool, 7. klass, juhendaja Kersti Leit)

Elo Rahman, „Essütäjä“ (Osula põhikool, 8. klass)

Eripreemia:

Reigo Keem, „Timmu“ (Värska gümnaasium, 8. klass, juhendaja Tiina Purik)

 

10.–12. klassi vanuserühmas

I koht – Priit Ojaots, „Millest ma mõtlõ inne magalõjäämist“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, juhendaja Tiia Allas)

II koht – Timo Kudre, „Mu kokkoputminõ kodokotussõ vaimuga“ (Värska gümnaasium, 10. klass, juhendaja Ilme Hoidmets)

III koht – Marko Kaselaan, „Millest ma mõtlõ inne magalõjäämist“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, juhendaja Tiia Allas)

Triinu Turvas, „Millest ma mõtlõ inne magalõjäämist“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, juhendaja Tiia Allas)

Eripreemiä:

Marleen Paas, „Inne und“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, juhendaja Tiia Allas)

Jagamine