Võru instituut kutsub 2.–7. klassi õpilasi võru keele nädalal 4. novembril 2015 Võru lasteraamatukokku (Võru, Jüri 54) võru keeles ettelugemise päevale „Kullõ, ma loe sullõ!”. Päev algab kell 13.

Lugemispala tuleb seekord kodus välja valida. Palume õpetajatel-juhendajatel aidata lastel välja valida jutt, mille ettelugemine ei võta üle 3 minuti. Sellist ajapiiri on vaja, et päev ei läheks väga pikaks.
Lugemispala võib valida oma meele järgi (nt võrukeelsest Tähekesest, Mino Võromaa kogumikest vms).

Ettelugejaid hinnatakse kahes vanuserühmas: 2.–4. klass ja 5.–7. klass.

Võistlusel hinnatakse:
head lugemisoskust;
võru keele hääldust;
oskust kuulajat köita ja jutt talle arusaadavaks teha;
julget esinemist.

Kõik osalejad saavad tänukirja ja paremad ettelugejad ka väikse auhinna.

Osavõtust tuleks teada anda (esineja nimi, klass, kool, teksti pealkiri ja autor) hiljemalt 2. novembril e-posti aadressil kaile.kabun@wi.ee. Info telefonil 525 3215.

 

 

 

Jagamine