Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA.

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli säitsme teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I-III, IV-VI, VII-IX ja X-XII klass).

Mino Võromaa” 32. võistlusõ teema omma:

  1. Vahtsõstpruukminõ (Seletüses: midä ja kuis võissi vahtsõst pruuki; mille om vaia inämb vahtsõstpruukimisõ pääle märki.)Ütest hääst/kinäst/kuulsast Võromaa inemisest
  1. Bussisõit
  2. Ma käve Eesti hällüpääväl (Seletüses: mis om jäänü miilde Eesti 100. hällüpäävä aastast.)
  1. Kuis mu vanõmba/vanavanõmba kokko saiva
  2. Nii ma saigi nimes … (Seletüses: kuis kirotaja hindäle nime sai; mille tälle just sääne nimi panti.)
  1. Võlsja klassiveli/klassisõsar

Oodami latsi ja nuuri võistlustöid veebruari 1. pääväs (1.02.2019) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmbilõ kirotajilõ avvuhinna!

 

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü 525 3215 (Kaile Kabun).

 

 

Jagamine