Võru keele ja kultuuri mälumäng 4. märtsil 2020

Paremad:
1. Haanja kool (Eleanora Rõõmusoks, Kadri Leies, Kleer Vodi), õpetaja Kersti Leit
2. Viluste põhikool (Kevin Alvela, Kevin Vissel, Taavi Vegner), õpetaja Aasa Liiv
3. Võru Kreutzwaldi kool (Helena Ploom, Jane Mustrik, Emilia Juss)
4. Mõniste kool (Dimitra Giannakaina, Martin Kond, Lisette Must), õpetaja Asta Pazuhanitš

Mälumängust võtsid osa seitse võistkonda. Äitäh kõigile osalejatele!

Täiendavat infot saab: Kaile Kabun, tel 525 3215.

Jagamine