• Eesti
  • English
  • Võro

Võru Instituut ja Soome-Ugri kultuuripealinn Obinitsa korraldavad 30. oktoobril 2015 Setomaal Obinitsas sümpoosioni „Läänemeresoomlaste eesnimed 13.–18. sajandil“. Sümpoosioni eemärk on tuua kokku läänemeresoome rahvaste antroponüümika ja kohanimede uurijad. Vaata konverentsi kava.