VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ mäng avitas üten võro keele pruukmisõlõ egäpääväelon ja käü 22.10.–8.11.2020.
Mänguplatsi pääl om 16 lihtsät ülesannõt-välläkutsõt, miä omma köüdetü võro keelega. TII NOIST ÄR NIIPALLO, KU SAAT!

Paprõ pääl mängu lövvät 22. rehekuu Umast Lehest ja saat vällä trükki ka TAST.

Perän välläkutsidõ ärtegemist võit mängulehe:
– täütä internetin: bingo.visitvoru.ee/vallakutso
– saata kiräga Tartu tn 48, Võro 65609
– vai saata mängulehe pildi e-postilõ wi@wi.ee.

Kõigi mängjidõ vaihõl, kiä ildampa 8. märdikuus uma tulõmusõ kõrraldajalõ saatsõva,  loositi 13. märdikuul vällä hulga suurõmbit ja vähämbit avvuhindu.

Kokkovõtõ ja avvuhinna: 

Üten võro keele nädäliga sai läbi mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“, miä kutsõ nii alostajit ku mõistjit täütmä lihtsit ja lõbosit ülesandit, miä näütäse, et egäüts saa võro keele kõnõlõmist harotadõn umma keelemõistmist praavita.

Mängjit tull 100 ümbre, a kuulda om, et pallo inemise teivä ülesandit ka lihtsähe hindä rõõmus ilma tulõmuisi är saatmalda. Sotsiaalmeediän miildüsivä inemiisile ülesande „kõnõlõ vai postita üts nali vai lugu võro keelen“, tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle“ ja „tii uma poodinimekiri võro keelen“. Uma vastussõ Internetin är saatnuidõ lemmiku olli „otsi Youtube’ist üts võrokeeline laul ja laula üten!“, „oppa kinkalõgi selges 5 sõnna võro keelen!“ ja „kirota kinkalõgi kiräkene vai sõnnom võro keelen!“.

Mängu avvuhindus olli raamadu, kalendri, kleepsu, märgi ja Vana-Võromaa söögikraam, midä anniva Ilumäe, Loona, Nopri, Taalbergi ja Villagu talo, Urvaste Külade Selts, Kalveti mesi, Uma Mekk, Võrumaa Talupidajate Liit, Võrumaa Arenduskeskus, Võro Selts VKKF ja Võro Instituut.

Avvuhinnasaaja omma: Aare, Aasa Liiv, Ago, Aime Zirk, Aira Juhanson, Aiva Ladva, Andrei Samoldin, Annely Toomeoja, Edik Juhanson, Einar Mikson, Eliisabet Raju, Elve Veemees, Ene Raudkats, Erki Kukk, Estra Kink, Eve Vaigu, Heli Viks, Heljo Saar, Iiri Saar, Ilona Uusmaa, Jüri Kõiv, Kadri Moppel, Kaire Järvpõld, Kaire Koch, Kait Kabun, Kaja Lattu, Kaja Linder, Karin Laiv, Karl-Andres Pahva, Karolin Ossip, Kati Taal, Keissi Päevalill, Kelly Eensoo, Kersti Leit, Kertu Pehlak, Kristi Jurask, Kärt-Kristiin Jaagu, Kääpä kooli 2. klassi tütrigu, Kääpä kooli 2. klassi poisi, Külli Kolodinskaja, Lauli Otsar, Lauri, Lauri Oja, Lea Toom, Liina Selter, Maia Päevalill, Maire Paluveer, Maivi Pill, Malle Vissel, Margit Õkva, Marit Külv, Mati Jänes, Rosalia Virga, Sirje Haabmets, Sirle-Merle Palo, Urve Hussar, Viiu Kornel, Viive Must, Visseli pere ja Ülle Jõesalu.

Kõigi avvuhinnasaajidega võetas kontakti!

Kuigi avvuhinnamäng sai otsa, jääs mäng esi Internetilehe bingo.visitvoru.ee/vallakutso pääle mängmises alalõ, nii et kõik, kiä võro keele nädäli aigu mängi es jõvva, saava tuud tetä edespitegi.

Teedüst saa mano: Triinu Laan, tel 533 22 153 ja triinu.laan@wi.ee.