VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ mäng avitas üten võro keele pruukmisõlõ egäpääväelon ja käü 21.10.–7.11.2020.
Mänguplatsi pääl om 16 lihtsät ülesannõt-välläkutsõt, miä omma köüdetü võro keelega. Ossa saava võtta kõik tahtja.

Egä päiv tulõ mänguvälä päält är tetä vähämbält üts ülesannõ, miä om köüdet võro keelega. NOIST ÄR NIIPALLO, KU SAAT!

Paprõ pääl mängu lövvät 21. rehekuu Umast Lehest ja saat vällä trükki ka TAST.

Perän välläkutsidõ ärtegemist võit mängulehe:
– täütä internetin: bingo.visitvoru.ee/vallakutso
– saata kiräga Tartu tn 48, Võro 65609
– vai saata mängulehe pildi e-postilõ annika.teppo@wi.ee.

Kõigi mängjidõ vaihõl, kiä ildampa 8. märdikuus uma tulõmusõ kõrraldajalõ om saatnu, loositas  11. märdikuul vällä  avvuhindu.

Avvuhindu saajidõga võetas ühendüst ja näide nime avaldõdas Võro Instituudi kodolehe pääl ja 18. märdikuu Uman Lehen.
Teedüst saa mano: tel 5348 6982 (Triin Toom).

Jagamine