• Eesti
  • English
  • Võro

Piirikultuuriq ja -keele / Võro Instituudi toimõndusõ nr 17; toimõndaja Karl Pajusalu ja Jan Rahman. – Võro, 2005. – 192 lk.