Võru instituut ja eesti keele instituut korraldavad 22. oktoobril 2020 Võrus konverentsi

„Perekonnanimede seosed teiste nimedega“

Koht: Võru instituut, Tartu 48, Võru

 

Perekonnanimede pärinemine teistest nimedest on hästi nähtav nende rahvaste juures, kelle perekonnanimede korpuse märgatavaim osa on välja kasvanud patronüümsest nimesüsteemist, nagu näiteks rootslased või venelased. Kõigi Läänemere regiooni rahvaste perekonnanimistu koosseis on siiski väga mitmekesine. Siin leidub keskajast saadik päritavate nimedega Ida-Soome ja leidub kohti, kus ametlikud perekonnanimed anti-võeti alles 20. sajandil. 19. saj alguses eesti ja läti talurahvale uuendusena nõutavaid perekonnanimesid pannes sai kasutada olemasolevaid talu- ja lisanimesid, kuid tihti tuli administreerival nimeandjal ka uusi nimesid välja mõelda. Tarbe korral valiti nimesid ka piiblist või maakaardilt.

 

Siinsete rahvaste nimistus leidub palju võimukeelte vene, saksa ja rootsi mõju. Soomet ja Eestit ühendab nimede soomestamisel ja eestistamisel valitud uute nimede suur osakaal perekonnanimistus, Soomet ja Lätit (erinevalt Eestist) ühendab perekonnanimede järjekindlam ümberkirjutamine kaasaegse keele kirjaviisi.

 

Perekonnanimi ei pruugi olla lõpp-punktiks nimeahelas. Seda näitab hästi Eestis tekkinud baltisaksa perekonnanimi Wrangell, mis on aluseks kohanimedele terves maailmas, Eesti Prangli perekonna- ja kohanimedele ning Prangli kooli kaudu ka eesti keele verbile pranglima ’peastarvutamises võistlema’.

 

Ootame konverentsile ettekandeid, mis käsitlevad perekonnanimede päritolu, eri keelte vahelist tüpoloogilist võrdlust, kuid ka perekonnanimede või nende muganduste järgi nimetatud kohti, tooteid ja nähtusi, perekonnanimedest pärinevaid slängiväljendeid ja muud perekonnanimedega seonduvat.

 

Registreerumine ja muu korralduslik info

 

Konverentsi töökeeled on eesti, võru, soome ja inglise. Ettekandeid ei tõlgita. Konverentsil on lubanud osaleda mõne aasta pärast valmiva Eesti perekonnanimeraamatu autorid.

 

Konverentsil osalemiseks saab registreeruda siin. Registreerumise tähtaeg on 15. september 2020. Kui soovite esineda 30-minutise ettekandega (20 min esituseks ja 10 min diskussiooniks), lisage kohe registreerudes ka ettekande esialgne pealkiri (seda võib hiljem muuta). Ettekannetega registreerunutelt ootame teese ühes konverentsi töökeeles 15. septembriks 2020.

 

Osavõtumaksu ei ole. Söömine ja võimalik ööbimine Võrus on osaleja enda korraldada. Kohvipausid on korraldajate kulul.

 

Registreerunud osavõtjal on võimalus 22. oktoobril konverentsile tulla tellitud bussiga. Buss väljub kell 8 Tallinnast ja peatub ka Tartus. Et järgmisel päeval toimub Eesti perekonnanimeraamatu autorite ja toimetajate tööseminar, siis tasuta buss tagasi Tartusse ja Tallinna väljub 23. oktoobri õhtupoolikul.

 

Järgmine konverentsi ringkiri koos esialgse kavaga saadetakse registreerunutele oktoobri alguses.

Palume arvestada asjaoluga, et korraldajad võivad konverentsi ära jätta, kui seda nõuab Eesti tervishoiualane olukord.

 

 

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel (+372)782 8750 (Annika Teppo, sekretär)

tel (+372)562 13174 (Evar Saar, onomastika teadur)

 

 

 

 

Jagamine