Ajalugu

1988. aastal, uuel ärkamisajal, loodi võru keele ja kultuuri toetamiseks Võru Keele ja Kultuuri Fond (VKKF), korraldati koosolekuid, seltskondlikke ettevõtmisi ja avaldati ajakirjanduses kirjatükke kohaliku keele ja kultuuri kohta.
Enne seda, 1987. aastal, alustas Võrumaa hariduskoondis eesotsas Arvi Leoskiga koolilaste võrukeelsete kirjatööde võistlust.
Esimesed võru keele ringitunnid olid õpetaja Aino Karendi ja võrukeelse aabitsa kokkuseadja Sulev Iva  eestvedamisel 1994. aastal Võru I põhikoolis. Ringitundides kuullati muinasjutte, lauldi ja joonistati. Tolsamal ajal alustati võru keele valikainetunde ka Antsla keskkoolis: õpetaja Anu Silma ja VKKFi tolleaegne esimees Pulga Jaan õpetasid võru keelt korra nädalas 10. klassile.
Aasta hiljem asutati Võru Instituut, mille üheks sihiks saigi võru keele ja kultuuri õpetamise korraldamine: õpetajate leidmine, nende täiendkoolituse korraldamine, võrukeelsete õppematerjalide väljaandmine.

Praegune seis

2022/2023. õppeaastal on võru keele ja kultuuri tunnid ning mõne muu õppeaine võrukeelsed tunnid Vana Võromaa 10 koolis, võru keele ja kultuuri õpetamisega on seotud ligi 15 õpetajat. Võru keele ja kultuuri ning muudes võrukeelsetes tundides osaleb u 230 õpilast.

Enamasti toimub võru keele õpe ringitundides, kuid mõnes koolis on see ka  õppekavapõhine valikaine. Võru keele ja kultuuri õpetus jaguneb laias laastus kolmeks: aabitsaõppus, kodulugu ning võru keel ja kirjandus. Enamik koole lõimib tundides nii keelt, kirjandust kui ka kodulugu, samuti võrukeelseid laulumänge ja teatritegevust. Ühes koolis tegutseb võrukeelne pärimuskultuuriring, kus põhirõhk on omakeelsel muusikal.

Viimastel aastatel on mõned Vana Võrumaa koolid söandanud praktiseerida ka

mõne muu õppeaine võru keeles õpetamist. Nii on näiteks Mõniste Koolis 2013. aasta sügisest osalt võrukeelne tüdrukute ja poiste tööõpetus, muusikaõpetus ja kunstiõpetus. Võrukeelne võru kirjanduse õpe valikainena 12. klassile toimub Vastseliina Gümnaasiumis alates 2013/14. õppeaastast.

  1. aasta sügisest saavad võru keele ja kultuuri õpet kõik Orava Kooli õpilased 1.–9. klassini.
  2. aasta sügisest on võru keel tunniplaanisisese ainena Põlva Koolis kõigile 3. klassi õpilastele, keda on käesoleval õppeaastal 66 (õpe toimub kolmes klassis).

2022/2023. õppeaastal õpetatakse kuues Vana Võrumaa koolis (Põlva Kool, Põlva Jakobi Kool, Haanja, Mõniste, Hargla, Lüllemäe) omakultuuri mitmele klassile, õpperühmale. Lisaks 10 koolile, kus on plaanipärane õpetus, tegeldakse oma keele ja kultuuriga sisulisemalt veel Viluste, Osula, Parksepa, Varstu, Tilsi jt Vana Võromaa koolides.

Jagamine