Hindätiidmise Avvuhinna statuut

Alates 2012. aastast antakse Vana-Võrumaa lasteaedadele, koolidele ja kultuuriasutustele, -ühingutele ja -seltsidele Hindätiidmise Avvuhinda. Seda teeb Võru Instituut koostöös Vana-Võrumaa maavalitsustega, eesmärgiks hoida võrokeseks olemist au sees.

Ühel aastal antakse välja kuni kolm auhinda, millega tunnustatakse kas pikaaegset tööd võru keele ja meele edasikestmise heaks või uut head algatust oma keele ja meele ergutamisel.

Auhinna väljaandmisel arvestatakse:

  • kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist välja näidatakse;
  • kuidas võrokese identiteet ja enesest lugupidamine väljaspool kodu silma hakkavad;
  • kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist noortele edasi antakse.

Auhinnakandidaate võivad esitada nii erisikud kui ka asutused ja organisatsioonid. Auhinna saajaks võib ennast ka ise välja pakkuda. Vormikohane kirjalik ettepanek tuleb saata Võru Instituudile aadressil Tartu 48, Võru või e-postiga aadressil wi@wi.ee 22. veebruariks.

Võru Instituudi direktor kutsub kokku hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad inimesed Võru Instituudist, Põlva ja Võru maavalitsusest ja vähemalt üks inimene mõnest teisest Eesti kultuuriruumist (Setomaalt, Mulgimaalt, Kihnust vm). Pärast esimese auhinna väljaandmist on järgmises hindamiskomisjonis ka üks eelmise auhinna saaja esindaja. Taotluste põhjal teeb hindamiskomisjon esimese valiku ja otsustab, milliseid kandidaate kohapeale vaatama minna. Külastuste põhjal teeb hindamiskomisjon auhinnasaajate kohta otsuse. Hindamiskomisjoni otsus peab olema kooskõlas selle statuudi ja komisjoni liikmete südametunnistusega. Vajaduse korral antakse välja mitu auhinda või jäetakse auhind välja andmata.

Auhinnaks on tänukiri ja meene, mis iseloomustavad Vana-Võrumaa ilu või omapära. Võimaluse korral kuulub auhinna juurde ka sihtotstarbeline rahaline preemia.

Auhinna saaja kuulutatakse välja emakeelepäeval (14. märts).

Auhinna statuuti, hindamiskomisjoni koosseisu ja auhindamise põhimõtteid saab muuta Võru Instituudi direktori käskkirjaga.

Jagamine