Tiijuht’ ABC kiräoppusõ manoq

Reimann, Nele (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõtiseq 9, 2000

 • Metoodiline käsiraamat võru keele õpetamiseks võrukeelse aabitsa ABC kiräoppus järgi.

Raamatu peatükid

 • “Täämbädsest pääväst: keelekeskkund ni umaq kombõq ja kuul”.
 • “Lõunaeestikiil’ne vanõmb kiräsyna ja koolioppus”.
 • “Soomõugri sugulasrahvaq ja näide umakiil’ne kooliharidus”.
 • “Kuul’meistri, lats’, vanõmbaq ja vanavanõmbaq”.
 • “Tüüpõhimõttõq”.
 • “Tüüjärekõrd”.
 • “Tüüviisiq”.
 • “Opivara”.
 • “Tiijuht’ tähtioppusõ manoq”.
 • “Tiijuht’ võrokiil’se lugõmigu manoq”.

 

Jagamine