A kiilt rahvas kynõlõs… Võrokeste keelest, kommetest, identiteedist

Koreinik, Kadri, Rahman, Jan (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõtiseq 8, 2000

  • Kogumik koondab artikleid uuringu “Kagueestlaste kombed, keel, identiteet…” tulemustest.

Artiklid

  • Karl Pajusalu, Kadri Koreinik, Jan Rahman. “Lõunaeesti keele kasutusest Kagu-Eestis”.
  • Aune Valk. “Võrokeste identiteedist”:
  • Marju Kõivupuu. “Pulma- ja matmiskombestiku hetkeseisust”.
  • Liisa Vesik. “Tähtpäevad tänapäeva Kagu-Eestis”.
  • Ülle Harju. “Kas võrokesed ootavad võrukeelset ajakirjandust?”

 

Jagamine