Võro kirändüse luumine/Võro kirjanduse loomine

Kauksi, Ülle, Reimann, Nele (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõtiseq 7, 2000

 • Kogumik koondab võro kirjanduse aasta jooksul eri konverentsidel peetud ettekandeid võro kirjandusest ja kirjanikest.

Artiklid

 • Kauksi Ülle. “Võro kirändüse luumine”.
 • Toivo Kotov. “Pöördumine. Seletuskiri Jaan Lattiku asjus”.
 • Enno Tanilas. “Tiijuht. Jutlus Karula kirikus Jaan Lattiku mälestusjumalateenistusel”.
 • Helbe Merila-Lattik. “Jaan Lattiku perekonnaloost”.
 • Enno Tanilas. “Jaan Lattik vaimulikuna”.
 • Ülo Tonts. “Kirjanik Jaan Lattik ja Karula”.
 • Vootele Hansen. “Jaan Lattik kui Asutava Kogu liige”.
 • Mart Laar. “Jaan Lattik Eesti ajaloo pöördtuultes”.
 • Peeter Olesk. “Jaan Lattik muutuvas ajas”.
 • Hando Runnel. “Kunstiiva Jaan Lattiku jutukoorukese sees”.
 • Marju Kõivupuu. “Mille maq aviti osa Jaan Lattiku juttõ helülõksi püündäq”.
 • Kauksi Ülle. “Jaigi ja Lattiku ilmaq”.
 • Ilo Jaik “Tervitüs”.
 • Valdur Raudvassar. “Juhan Jaik- vabadusvõitlõja”.
 • Valdo Valper. “Jaik ja Raud- arbuja ja “arbuja” vai ärq putkuq, äkki om sitt”.
 • Ain Kaalep. “Juhan Jaigi jutte filmina”.
 • Kauksi Ülle. “Must kivi, valgõ kivi, kaarnakivi”.
 • Arne Merilai. “Jaigist ja meetrikast”.
 • Evar Saar. “Hunt vai susi”.
 • Hasso Krull. “Tük’mine ja himo (võrokiilne kokkovõtõq)”:
 • Madis Kõiv. “Juhan Jaik: Vihmatark ja Luudermikk (võrokiilne kokkovõtõq)”.
 • Jaan Kolk. “Raimond ja Vähikuningas”.
 • Sirje Kiin. “Artur Adsoni – Marie Underi armastaja, arhivaar ja biografist”.
 • Tiia Allas. “Kumma Kauksi Ülle kotusa – kas sängü vai paadi – kommunikatsioon um kimmämp?”
 • Taive Särg. “Naer on puhas”.
 • Pulga Jaan. “Võrukõisi hädäq läbi Kõivu Madissõ silmi ja timä suguvõsa saatusõ”.
 • Evar Saar. “Kotussõnimeq Madis Kõivu Pekri raamadun”.
 • Janika Kronberg. “Võru kirjanikud maailmas”.
 • Kauksi Ülle. “Võro kirändüs- miä tuu om?”

Jagamine