Õdagumeresoomõ veeremaaq/Läänemeresoome perifeeriad

Pajusalu, Karl, Tender, Tõnu (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõtiseq 6, 1999

 • Kogumikku on koondatud Võromaal Kurgjärvel peetud konverentsi Läänemeresoome perifeeriad ettekanded. Kogumik jätkab Võro Instituudi toimetiste nr 4 temaatikat.

Artiklid

 • Toomas Help. “Mis on “perifeeria” võro keele ja võrokeste jaoks”.
 • Mati Hint. “Läänemeresoome perifeeria kõrgkultuuri valikud ja võimalused (võru näitel)”.
 • Indrek Jääts. “Setud eestlaste regionaalse alajaotuse ja iseseisva etnose piiril”.
 • Mauno Koski. “Om maid mailman tuhandit”.
 • Silvia Laul. “Eesti kagunurk- piiriala Pihkva ja Ordu valduste vahel”.
 • Karl Pajusalu. “Lõunaeesti murdekeskused ja-perifeeriad”.
 • Evar Saar. “Kotussõnimmi ja inemisenimmi läbikasumisest Räpinä kihlkunnan”.
 • Kalevi Wiik. “Etelä-Viron murrerejat”.
 • Kalevi Wiik. “Viron murteiden pohjois-etelä-raja”.
 • Valt Ernštreit. “Liivi murded ja kirjakeele vormid”.
 • Meeli Sedrik. “Hiiu murrakute kontaktidest eestirootsi murretega. Taustast”.
 • Seppo Suhonen. “Salatsi liivi keele küsimusi”.
 • Tiit-Rein Viitso. “Keskliivi”.
 • Jüvä Sullõv. “Võro keele vabahelükuunkõla erändiq”.
 • Merike Parve. “Mõningate võru vokaalide kvaliteedist”.
 • Pire Teras. “Keskkõrgete vokaalide kõrgenemine Võru murdes”.
 • Eberhard Winkler. “Katkeintonatsiooni tekkest läänemeresoome keeltes”.
 • Helena Sulkala. “Põhjaperifeeria väikesed keeled (II osa)”.
 • Jelena Bogdanova. “Verbien refleksiivitaivutuksesta karjalan murteissa”.
 • Marje Joalaid. “la-sufiksiliste külanimede levik Vepsas”.
 • Larisa Rugojeva. “Vienankarjalan ortodoksistenhenkilönnimen foneettisesta adaptaatiosta”.
 • Pekka Zaikov. “Onko karjalassa passiivia?”
 • Madis Arukask. ” “Venna sõjalugu”: laenulisus või substraat”.
 • Paul Hagu. “”Peko”-eepos – kas maailma-eepika nulgatagunõ vai turukaup?”
 • Pille Kippar. “Läänemeresoome ja balti piirkond kui kontaktiväli lääne ja ida vahel”.
 • Marju Kõivupuu. “Perifeerset Võrumaa matusekombestikus”.
 • Vaike Sarv. “Setu alade jaotus rahvaviiside põhjal”.

Jagamine