Arutlusi teadusest ja tõest

Kasak, Enn, Kangilaski, Jaan (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõtiseq 5, 1998

 • Kogomikun ommaq katõ Võromaal peet filosoofiasemminääri – Teadus, pseudoteadus, ebateadus, 29.02 – 2.03. 1996. aastagal Kütioron ja Tõde filosoofias ja loogikas, 8.-10. 05. 1997. aastagal Järvekülän – matõrjaaliq.

Artikliq

 • Enn Kasak. “Teadus, pseudoteadus, ebateadus”.
 • Anto Unt.”Teaduse mõiste kujunemisest ja täppisteaduslikust ideaalist”.
 • Rein Vihalemm. “Teadus laiemas ja kitsamas mõttes”.
 • Undo Uus. “Mitteteaduslikkusest teaduses”.
 • Linnar Priimägi. “Visuaalsest mõtlemisest”.
 • Enn Kasak. “Astronoomia ja astroloogia”.
 • Jüri Viikberg. “Vaimukas vastasrindlane ehk anektootide teaduslikust uurimisest (teesid)”.
 • Arne Merilai. “Kirändüstiidüisist ehk kuidas teha kirjandusteadusest F-teadus”.
 • Jüri Allik. “Psühholoogia, parapsühholoogia, ebapsühholoogia”.
 • Agu Vissel. “Teaduse kohast Albert Schweitzeri õpetuses”.
 • Piret Kuusk. “Isiksus ja täppisteaduslik tulemus”.
 • Endla Lõhkivi. “Teaduse ja pseudoteaduse eristusest teadusfilosoofi vaatenurgast (teesid)”.
 • Jaan Kangilaski. “Frege ja tõde”.
 • Arne Merilai. “Väljamõeldise tõde”.
 • Aune Unt. “Kunsti keeled ja filmikeeled”.
 • Bruno Mölder. “Vaimu tõeväärtustamine”.
 • Andres Luure. “Tõde ja tõelus”.
 • Mart Jaanson. “Muusikalisest loogikast”.
 • Piret Kuusk. “Tõde ja loogika teoreetilises füüsikas”.
 • Tõnu Tamme. “Deduktsioon ja induktsioon”.
 • Jüri Eintalu. “Loogika mõistetamatusest”.
 • Anto Unt. “Tõde hoiakuloogikas”.
 • Ago Künnap. “Müüt müüdi vastu”.
 • Enn Kasak. “Loogika ja lõpmatus”.
 • Margo Laasberg. “Deflatsiooniline tõde ja tõebioloogia”.
 • Jaan Kivistik. “Tõde kui tunne, tõetunne”.

Jagamine