Kiili rikkus ja elujõud / Keelte paljusus ja elujõud / Diversity and Vitality of Languages. Võro Instituudi toimõndusõ 27.

Toimõndanu Jüvä Sullõv, Võro, 2013.

Jagamine