Seto sõnastik / Võro Instituudi toimõndusõ nr 19; toimõndaja Mariko Faster – Võro, 2007. – 116 lk.

Jagamine