Mitmõkeelisüs ja keelevaihtus õdagumeresoomõ maiõ pääl / Võro Instituudi toimõndusõ nr 18; toimõndaja Helen Koks ja Jan Rahman. – Võro, 2006. – 196 lk.

Jagamine