Kiil’ ja hindätiidmine/ Keel ja identiteet

Pajusalu, Karl, Rahman, Jan (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõndusõ 16, 2004

Kogumikku on võetud 2003 aasta sügisel Rõuges peetud konverentsi Kiil’ ja hindätiidmine/ Keel ja identiteet ettekanded.

Artiklid

 • Martin Ehala “Keelehoid ja mitmikidentiteet”
 • Enn Ernits “Dmitri Tsvetkovi keelekasutusest ja rahvustundest”
 • Durk Gorter “Friisi keele ühiskondlik staatus Madalmaades”
 • Ute Hirner “Taaselustatud korni keel oma sajandal juubelil – kas võitluse lõpp?”
 • Kadri Koreinik “Keele sotsioloogilisest uurimisest Võru, saarte ja Mulgi näitel”
 • Marjo Mela “Latvian virolaisten kielestä ja identiteetistä”
 • Peep Nemvalts “Eesti keel ja euroidentiteet”
 • Annika Pasanen “Karjalaisten ja inarinsaamelaisten kielipesätoiminta ja identiteetti”
 • Øyvind Rangøy “Kumb norra kiil’ om suurõmban ohon?”
 • Kristi Salve “Vepsa keel, vepsa meel”
 • Seppo Suhonen “Ajakiri Līvli liivlaste ja liivi identiteedi kajastajana”
 • Helena Sulkala “Uus keel või vana murre?”
 • Aimar Ventsel “Kas Anabaril elavad dolgaanid, evengid või jakuudid?”
 • Anna Verschik “Mitmekeelsuse uurimise perspektiive Eestis”
 • Triin Vihalemm “Keelesuhted identiteediloome alusena”
 • Kara D. Brown “Riigi rollist regionaalkeelte toetajana Euroopa Liidus”
 • Kaido Kama “Võrokeisi hindätiidmine ja Eesti keelepoliitiga”
 • Mart Nutt “Vähemuskeelte kaitse õiguslikud aspektid”

Jagamine