Õdagumeresoomõ hummogupiir’ / Läänemeresoome idapiir

Pajusalu, Karl, Rahman, Jan (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõndusõ 15, 2003

Kogumikku on võetud 2002 aasta sügisel Rõuges peetud konverentsi Õdagumeresoomõ hummogupiir’ / Läänemeresoome idapiir ettekanded. Kogumik jätkab Võro Instituudi toimetiste nr 4, nr 6, nr 10, nr 11 ja nr 14 temaatikat.

Artiklid

 • Tiit-Rein Viitso. “Läänemeresoome idapiir”.
 • Iris Audova. “Paarist läänemeresoome idapiiri ületavast morfoloogilisest paralleelist”.
 • Enn Ernits. “Tš-häälik XVI–XVII sajandi Lääne-Ingeri nimedes: vadja keeleala piiridest”.
 • Anu-Reet Hausenberg. “Areaalseid keelemuutusi Põhja-Dvinaa basseinis”.
 • Heinike Heinsoo. “Onomatopoeetilised verbid vadja keeles”.
 • Mall Hiiemäe. “Läänemeresoome piiriala tunnusjooni Kirde-Eesti rahvapärimuses”.
 • Ott Kurs ja Helena Sulkala. “Itämerensuomalaisia ydinalueita ja takamaita: Tornionlaakso”.
 • Ago Künnap. “Läänemeresoome kunagine idapiir”.
 • Heli Laanekask. “Tartu ja Tallinna keel 17. sajandi Liivimaal”.
 • Peeter Päll. “Petseri- ja Pihkvamaa kohanimedest”.
 • Kristi Salve. “Folkloristi pilk ühele piirilõigule”.
 • Seppo Suhonen. “Mõned Setu eepose “Peko” keele iseloomulikud jooned”.
 • Marju Torp-Kõivupuu. ” (Sulg)looma ohverdamisest matusekombestikus”.
 • Gea Troska. “Ajaloolise Võrumaa asulastikuiseloomulikest joontest XVI–XX sajandil”.
 • Kalle Eller. “As’aq katõlt puult piiri”.

Jagamine