Õdagumeresoomõ ütistüse / Läänemeresoome ühendusteed

Pajusalu, Karl, Rahman, Jan (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõndusõ 11, 2001

 • Kogumikku on võetud 2000 aasta sügisel Põlvas peetud konverentsi Õdagumeresoomõ ütistüse / Läänemeresoome ühendusteed ettekanded. Kogumik jätkab Võro Instituudi toimetuste nr 4, nr 6 ja nr 10 temaatikat.

Artiklid

 • Laura Assmuth. “Ühendavad või eraldavad piirid? Etnilisus ja igapäevaelu Läti, Venemaa ja Eesti piirialadel”.
 • Rena’te Bille Blumberg. “Li’vli – liiviläisten ja suomalaisten yhteishanke 1930-luvulla eli nuoruuden naivismi ja mitä siitä seurasi”.
 • Natalia Gilojeva. “Karjalan kielen indefiniittisten pronominien muodostuminen”
 • Andreas Kalkun. “Maar’a ja Essu. Anne Vabarna kristlus”.
 • Kadri Koreinik. “Võrokeste keele- ja kultuurihoiakutest ning Võru Instituudist”.
 • Denis Kuzmin. “Vienankarjalaisten paikannimimallien asutushistoriallisesta taustasta”.
 • Ago Künnap. “Suomenlahti yhteystienä”.
 • Mare Piho. “Rootsi aeg Siberi setude kultuuris”.
 • Sarvõ Õiõ. “Eeläne, täämbäne ja hummõninõ Petserimaa”.
 • Helena Sulkala. “Läänemeresoome väikesed kirjakeeled”.
 • Jaan Õispuu. “Karjalaste ühendusteed ida ja lääne suunal”.

Jagamine