Õdagumeresoomõ piirisüämeq

Pajusalu, Karl, Jüva, Sullõv (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõndusõ 10, 2000

 • Kogumikku on koondatud Setomaal Värskas peetud konverentsi Keskused läänemeresoome piiridel / Õdagumeresoomõ piirisüäme ettekanded. Kogumik jätkab Võro Instituudi toimetiste nr 4 ja nr 6 temaatikat.

Artiklid

 • Helena Sulkala. “Keel, identiteet, ühiskond”.
 • Mare Aun. “Asulakohtade arheoloogilisest uurimisest Setumaal 1998. ja 1999.aastal”.
 • Arvis Kiristaja. “Setumaa kivi- pronksi- ja varasem rauaaeg”.
 • Mati Hint. “Tartu ja Tallinna keele vana kirjaviis ja eesti prosoodia ühtsus”.
 • Ago Künnap. “Pedaspää – põhjaeestipärasuste lõpppunkt lõunaeesti murdeala idapiiril”.
 • Karl Pajusalu. “Lõunaeesti murdeliigendustest
 • Natalja Antonova. “Rahvahan vardoic’endat livvinkarjalaizien muahpanendutavois”.
 • Terje Aronsen. “Kainuulaiset – vanha minuriteetti Ruiðassa / Norjassa”.
 • Anu-Reet Hausenberg. “Läänemeresoome idapiir”.
 • Lembit Vaba. “Kahest sõnasisese Cm-järjendiga lõunaeesti baltismist”.
 • Eberhard Winkler. “Salatsi liivi keele asendist”.
 • Marje Joalaid. “Hammaste ja hambad. Ühe Lõuna-Tartumaa küla nimetraditsioonist”:
 • Marja Kallasmaa. “Saaremaa kui piiririik”.
 • Olga Karlova. “Henkilönnimet Vuokkiniemen paikannimistössä”.
 • Evar Saar. “Lajast ilmast lainatuq võrdlõvaq kotussõnimeq Võrumaal”.

Jagamine