Ku kavvas Setomaalõ seto rahvast jakkus?

Eichenbaum, Külli (toim.)
Võru: Võro Instituudi toimetused 2, 1998

 • Raamat annab ülevaate Setomaal 1997. aastal läbi viidud sotsioloogilise uurimuse tulemustest. Lugeda saab Setomaa kujunemisloost, rahvastikust ja asustusest, rändest, setude majanduslikust toimetulekust ja tööhõivest. Käsitletakse piiridega seotud problemaatikat ja Petserimaal elavate setude probleeme, samuti rahvakultuuri ja traditsioonide järjepidevust ning koolinoorte tulevikukavatsusi. Raamat on eesti keeles. Raamatu lõpus on eesti-, inglise- ja võrokeelsed peatükkide kokkuvõtted.

Artiklid

 • Külli Eichenbaum. “Setomaa kujunemislugu”.
 • Mare Ainsaar, Külli Eichenbaum, Kadri Koreinik. “Andmed ja meetodid”.
 • Külli Eichenbaum. “Rahvastik ja asustus”.
 • Kadri Koreinik. “Setomaa elanike sotsiaaldemograafiline ülevaade”.
 • Mare Ainsaar. “Paiksus ja ränne”.
 • Inge Hiielaan, Kadri Koreinik. “Majanduslik aktiivsus ja toimetulek”.
 • Külli Eichenbaum, Kadri Koreinik. “Tööhõive”.
 • Külli Eichenbaum. “Piiriga seotud problemaatika”.
 • Külli Eichenbaum. “Rahvakultuuri ja traditsioonide järjepidevus”.
 • Külli Eichenbaum. “Setomaa koolinoorte seotus rahvakultuuri ja traditsioonidega”.
 • Mare Ainsaar, Külli Eichenbaum. “Kodukant ja koolinoorte tulevikukavatsused”.
 • Nele Reimann. “Setomaa arengut määravate sihtgruppide olukorrast (õpetajad, arstid, talupidajad, kultuuritöötajad, omavalitsusametnikud, ettevõtjad)”.
 • Külli Eichenbaum. “Petserimaal elavate setode probleemidest”.

Jagamine