1. Võru Instituut hindab koolitustele antud tagasisidet ja väärtustab koostööd koolitustel osalejate ja lektoritega.

2. Õppekavade ja koolitusplaanide koostamisel tehakse koostööd valdkonna spetsialistidega. Koolituste sisu ja õppematerjale hinnatakse ja uuendatakse regulaarselt lähtuvalt tagasisidest, koolitajate ja ekspertide antud sisendist ning koolitustel osalejate ootustest ja vajadustest.

3. Võru Instituut kaasab koolitajaid, kes omavad valdkonnas nii teoreetilist kui praktilist kogemust.

4. Võru Instituudi koolitused viiakse läbi õppimist soodustavas õpikeskkonnas. Õpperuumides on tagatud töövahendid, tehnika, samuti peab ruum vastama tööohutuse ja -tervishoiu nõuetele (sh valgus, õhutus, temperatuur). Tagasisidevorm sisaldab küsimust õpikeskkonna osas.

5. Iga koolituse kohta küsitakse osalejatelt tagasisidet. Tagasiside on aluseks koolitajate valikul ning õppekavade ja koolitusplaanide uuendamisel.

Jagamine