Riidi/Reede/Friday, 19.10.2018

12.00-12.30 Lõunasüük/lõunasöök/lunch kohvik Taevas (Katariina allee 6, Võru)

Vallalõtegemine/Avasõnad/Welcome by Rainer Kuuba (Võro instituut)

13.00–13.45 Ragne Kõuts-Klemm (Tartu ülikool): Meedia roll keelerikkuse hoidjana

13.45–14.15 Outi Tánczos (Helsingin yliopisto): Vähemmistökielen kuva omakielisessä mediassa

14.15–14.45 Sanita Lazdina (Rezekne Academy of Technologies), Heiko F. Marten (DAAD Information Centre Riga): Facebook practices as a reflection of Language Management in the Workspace

14.45–15.00

Sainapaprõ’ ja kohvivaih/ Vaatmikud ja kohvipaus/ Poster presentations and coffee break:

Kadri Tartlan (ERR): Murdekeelsete saadete vaadatavus-kuulatavus Eesti Rahvusringhäälingus

15.00–15.30 Christian Pischlöger (Abteilung Finno-Ugristik, Universität Wien): Udmurt language (activism) on social media [skaibiettekanne/Skype presentation]

15.30–16.00 Ilona Kivirähk (SA Kultuurileht): Täheke võro keelen – 14 numbrit valmis, 15. tulekul!

16.00–16.45 Claudia Soria (The Digital Language Diversity Project, Institute for Computational Linguistics – National Research Council, Pisa): The Digital Language Survival Kit: helping language communities in the digital world [skaibiettekanne/Skype presentation]

16.45–17.00 vaih/paus/break

17.00–18.00 Arotus/Diskussioon/Discussion

18.30–20.30 õdagusüük/õhtusöök/dinner Vana-Võromaa Kultuurikoda (Katariina allee 11, Võru)

 

Puulpäiv/Laupäev/Saturday, 20.10.2018

9.00–9.30 Sulev Iva (Võro instituut, Tartu ülikool): Võro Vikipeediä, keeleopminõ ja (sotsiaal)meediä

9.30–10.00 Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto), Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto): Kun kielestä puuttuu sanoja: ratkaisuja karjalankielisissä Wikipedia- käännöksissä

10.00–10.30 Maria Kok (Itä-Suomen yliopisto), Natalia Giloeva (Itä-Suomen yliopisto): Ičensienet, koiransienet da kivilinduzet – eliölajien nimitysten kääntäminen suomesta karjalaksi

10.30–11.00 Ilga Šuplinska (Rezekne Academy of Technologies): Latgalian in virtual language landscape

11.00-11.15 kohvivaih/kohvipaus/break

11.15–11.45 Helen Plado (Helsingin yliopisto, Tartu ülkool), Eleri Konts: Mida näitab vähemuskeelse ajalehe keeletoimetamine? Juhtumiuuring Uma Lehe põhjal

11.45–12.15 Jan Rahman (Uma Leht, SA Kultuurileht): Uma Lehe lugemisharinõmisõ uuringu 2005 ja 2018

12.15–12.45 Ülle Kauksi (Seto Ateljee Galerii): Setomaa ja meedia viimädsel paaril aastakümnel ja täämbä

12.45–13.15 Kadri Ugur (Tartu ülikool): Kodokiil olõ-õi nall´atego: kuis aokirändusest ja opmisest kõnõlda?

13.30-14.15  Lõunasüük/lõunasöök/lunch kohvik Taevas (Katariina allee 6, Võru)

14.05 Ärsõitminõ/Ärasõit/Departure

Kavva või tulla’ muudatuisi/Korraldajad jätavad endale õiguse kava muuta/Please, note that the program is subject to change.

Konverentsil osalemiseks saab registreeruda 14. oktoobrini siin

Konverentsi töökeeled on võru, eesti, soome ja inglise. Ettekandeid ei tõlgita.

Konverentsi osavõtumaks on 30 eurot, see tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud kuupäevaks. Arve, mille alusel osavõtumaksu maksta, saadetakse registreerunud osalejale e-kirjaga. Tühistamisel osavõtumaksu ei tagastata.

Osavõtjatele korraldatakse toitlustamine. Ööbimise Võrus peab iga osaleja korraldama iseseisvalt.

Jagamine