Võrun instituutin toimituksia -julkaisusarja on ilmestynyt vuodesta 1997. Vuodesta 2008 julkaisulla on ollut vakituinen päätoimittaja ja toimitustyössä on ollut mukana kansainvälinen työryhmä. Sarjaa on alettu esitarkastaa. Julkaisut rekisteröidään kansainvälisiin bibliografisiin tietokantoihin.

Võrun instituutin toimituksia on aikakausijulkaisu. Sarjan päänumero ilmestyy joka vuosi lokakuussa. Lisäksi julkaistaan erikoisnumeroita kulloinkin saatavilla olevasta materiaalista.

Julkaisemme artikkeleita, jotka ovat teoreettisesti ja empiirisesti hyvin perusteltuja. Otamme vastaan artikkeleita kielen ja kulttuurin tutkimukseen liittyviltä aloilta, eikä kirjoittajan tarvitse olla osallistunut Võrun instituutin konferensseihin. Toivomme artikkeleilta tieteidenvälistä ja vertailevaa näkökulmaa.

Päänumeroiden perussisältö muodostuu itämerensuomalaisten ja muiden Euroopan pienten kielten ja kulttuurien tutkijoiden – kieli- ja kirjallisuustieteilijöiden, folkloristien, arkeologien, kansatieteilijöiden, historioitsijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden – artikkeleista.

Esseistiikan osiossa julkaistaan populaaritieteellisiä artikkeleita, arvosteluja ja katsauksia. Erikoisnumeroina ilmestyvät teemakokoelmat, monografiat, tutkimukset yms.

Julkaisujen kieli. Võrun instituutin toimituksia on alusta asti ollut monikielinen sarja. Võrun- ja vironkielisten artikkelien lisäksi otamme vastaan artikkeleita kaikilla itämerensuomalaisilla kielillä, poikkeustapauksissa myös muilla kielillä. Jokainen päänumero on vähintään kolmikielinen – alkuperäiskielisen artikkelin lopussa on aina võrun- ja englanninkielinen tiivistelmä.

Artikkelit tarkastetaan. Jokaisen artikkelin arvioi anonyymisti kaksi, erimielisyyksien sattuessa kolme tarkastajaa. Sen jälkeen arvostelu lähetetään artikkelin kirjoittajalle.

Määräaika. Artikkeleita otetaan vastaan joka vuosi 15. tammikuuta saakka. Määräaikaan saapuneet artikkelit julkaistaan esitarkastuksen ja toimittamisen jälkeen saman vuoden julkaisussa, joka ilmestyy lokakuussa.

Toimitusryhmä: Renāte Blumberga (Latvian historian instituutti, Latvian yliopisto), Martin Ehala (Tarton yliopisto), Riho Grünthal (Helsingin yliopisto), Hasso Krull (Viron humanitaarinen instituutti, Tallinnan yliopisto), Karl Pajusalu (Tarton yliopisto), Péter Pomozi (Budapestin Eötvös Loránd -yliopisto), Tiit Rosenberg (Tarton yliopisto), Janne Saarikivi (Helsingin yliopisto), Anneli Saro (Tarton yliopisto), Helena Sulkala (Oulun yliopisto), Taive Särg (Viron kirjallisuusmuseo), Heiki Valk (Tarton yliopisto), Eberhard Winkler (Göttingenin yliopisto).

Toimittaja: Sulev Iva
Toimituksen osoite: Võro Instituut, Tarto huulits 48, 65609 Võro liin, Viro
Puh. +372 78 28750, kotisivu: https://wi.ee
Sähköposti:juvasul@ut.ee

Jagamine