• Eesti
  • English
  • Võro

Võro keele nädälil kae, kullõ ja lüü esi üten:

2.–6. märdikuu pääväl kell 11.30 ja 22.30 lugõ Tagamõtsa Tarmo Vikerraadion Ruitlasõ Olavi raamatut «Vii pääl» (võro kiilde pandnu Kalla Urmas).
Raadio 2 tege neläl hummogul võrokeelist viktoriini.

03. märdikuu hummogu omma võrokeelidse külälise ETV hummoguprogrammin.

Võrokeelidse latsilauluplaadi «Upa-upa ubinakõnõ» esitluskontserdi (mängvä-laulva Kalkuna Mari, Bartosiki Tuulikki ja Pastacas) :

tõsepäävä, 3. nov. Tallinn, Kamahouse Köök 19.00 (Kopli 25)

kolmapäävä,  4. nov. Mooste, MoKS 19.00

neläpäävä,  5. nov. Võru, Stedingu Maja saal 19.00 (Kreutzwaldi 15)

riidi,  6. nov. Tartu, jõekohvik Sisevete Saatkond 19.00

puulpäävä, 7. nov. Viljandi, Pärimusmuusika Ait 17.00

pühäpäävä, 8. nov. Pärnu, Uue Kunsti Muuseum 15.00

4. märdikuu pääväl om Võro keele laulupäiv Vahtsõ-Kuustõ latsiaian ja kell 10.00 Võro latsiaian “Punamütsike”.

6. märdikuu õdagu  kell 19 oodõtas mõtsa- ja lauluhuviliidsi Võro instituudi saali. Kalla Urmas kõnõlõs mõtsast ja puiõst rahvalaulõn. Roose Celia kuts regilaulõ ja filmi abiga kodokandi mõtsu piten käümä. Ettevõtminõ om osa mõttõlidsõst tiikunnast, miä vii keväjädsele mõtsa ja väeliidsi puiõ teemalidsõlõ Umalõ Pidolõ.

Puulpäävä, 7. märdikuu pääväl andas Uma Meki suurlaadu pääl vällä võrokeelidse kauplõja avvuhind. Uma Mekk om laat, kon kaubõldas kohaligu söögikraamiga. Avvuhinnaga kitetäs müüjat, kiä paistus kõge parembahe vällä uma võrokeelidse kaubapakmisõga.

Vana-Võromaa kultuurikuan (Katariina 11, Võro) saa kaia näütüst «Võro kiil pildi pääl». Välän omma umaaigsõ fotokonkursi parõmba tüü. Seo nädäli lõpuni uut Võro instituut mano vahtsit pilte võrokeelitsist siltest, midä pruugitas kas uman majapidämisen, äriajamisõ man vai muial. Pildi saatkõ wi@wi.ee, parõmba trükitäs vällä ja pantas näütüsele.

Tegemise latsilõ

Võro instituut kuulutas vällä 29. kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» – seo om Eesti kõgõ vanõmb latsi ja nuuri umaloomingu konkurss.

Kooliopilasõ ja tõsõ huvilidsõ saava tetä võro keele ja kultuuri tundmisõ veebiviktoriini «Ütski tark ei sata taivast».

4. märdikuu pääväl kell 13.00 tulõ Võro latsiraamadukogon viies võro keelen ettelugõmisõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!».

Mitmõhe kuuli ja latsiaida oodõtas küllä häid võro keele kõnõlõjit.

Võrol Punamütsükese latsiaian peetäs võrokeelist laulupäiva. Vana-Võromaa latsiaidu keelepesärühmä käävä ütstõsõl külän, köütvä esä- ja märdipäivä võro keele nädäliga.

Kõnõlõ esi kah võro kiilt!