• et
  • en
  • vo

2017. aastaga konvõrents om rehekuu lõpun ja kotus om Põlva talorahvamuusõum Karilatsin. Konvõrentsi teema om „Aoluulidsõ Võromaa asustus  ja halduskõrd aost aiga“.

Konverents om mõtõld ao- ja kodoluu uurjatele, koolioppajaile, umavalitsustegeläisile, üliopilaisile ja tõisile huviliisile.

Täpsämb teedüs:

e-post: wi@wi.ee,

Evar Saar (Võru Instituut)  ja Reet Roop (Põlva talorahvamuusõum Karilatsin)

 

20 ÕDAGUMERESOOMÕ SÜKÜSKONVÕRENTSI VÕROL

27.–29. rehekuud 2016 oll  Võrol, kultuurikeskusen  Kannel katõkümnes  õdagumeresoomõ konvõrents.  

Kae konvõrentsi kavva/ohjelma

Täpsämb teedüs:
e-post: wi@wi.ee,
tel +372 5289139 (Helen Plado)

 

Värviline logo halli taustaga2Rahvidõvaihõliidsi õdagumeresoomõ konvõrentse sarja kuulusõ egäaastagadsõ mitmõ ala konvõrõndsi, midä Võro instituut om üteh Tarto Ülikooli ni tõisi asotuisiga kõrraldanu jo 1996. aastagast pääle. Võro Instituudi konvõrentsi teedäs ku ütte õdagumeresoomõ ala aastaga tähtsämbät sündmüst, miä tuu kokko mitmõ riigi mitmidõ allo tiidläse. Nailt konvõrendselt alostusõ saanu väikuidõ kiili ni murdidõ tugõmisõ kuuntüü avitas taa ala tüütäjit, kiä saava tast vahtsit mõttit, iihkujjo ni küsümüisi lahendamisõ näüdüssit.

Kae  konvõrentse aolugu