Võro Instituudi kontor om põimukuust kooni vahtsõ aastaga radokuuni vahtsõn paigan, Liiva 21 (õks Võro liinan).
Mi Tarto uulidsa kontorin naatas remonti tegemä. Telefoninumbrõ omma kõik sama, e-posti aadrõssi niisamatõ, a kiä küllä taht tulla, tulku Liiva uulitsahõ.

Jagamine