Riidi/Reede/Friday, 19.10.2018

12.00-12.30 Lõunasüük/lõunasöök/lunch kohvik Taevas (Katariina allee 6, Võru)

Vallalõtegemine/Avasõnad/Welcome by Rainer Kuuba (Võro instituut)

13.00–13.45 Ragne Kõuts-Klemm (Tartu ülikool): Meedia roll keelerikkuse hoidjana

13.45–14.15 Outi Tánczos (Helsingin yliopisto): Vähemmistökielen kuva omakielisessä mediassa

14.15–14.45 Sanita Lazdina (Rezekne Academy of Technologies), Heiko F. Marten (DAAD Information Centre Riga): Facebook practices as a reflection of Language Management in the Workspace

14.45–15.00 Sainapaprõ’ ja kohvivaih/ Vaatmikud ja kohvipaus/ Poster presentations and coffee break:

Kadri Tartlan (ERR): Murdekeelsete saadete vaadatavus-kuulatavus Eesti Rahvusringhäälingus

15.00–15.30 Christian Pischlöger (Abteilung Finno-Ugristik, Universität Wien): Udmurt language (activism) on social media [skaibiettekanne/Skype presentation]

15.30–16.00 Ilona Kivirähk (SA Kultuurileht): Täheke võro keelen – 14 numbrit valmis, 15. tulekul!

16.00–16.45 Claudia Soria (The Digital Language Diversity Project, Institute for Computational Linguistics – National Research Council, Pisa): The Digital Language Survival Kit: helping language communities in the digital world [skaibiettekanne/Skype presentation]

16.45–17.00 vaih/paus/break

17.00–18.00 Arotus/Diskussioon/Discussion

18.30–20.30 õdagusüük/õhtusöök/dinner Vana-Võromaa Kultuurikoda (Katariina allee 11, Võru)

 

Puulpäiv/Laupäev/Saturday, 20.10.2018

9.00–9.30 Sulev Iva (Võro instituut, Tartu ülikool): Võro Vikipeediä, keeleopminõ ja (sotsiaal)meediä

9.30–10.00 Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto), Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto): Kun kielestä puuttuu sanoja: ratkaisuja karjalankielisissä Wikipedia- käännöksissä

10.00–10.30 Maria Kok (Itä-Suomen yliopisto), Natalia Giloeva (Itä-Suomen yliopisto): Ičensienet, koiransienet da kivilinduzet – eliölajien nimitysten kääntäminen suomesta karjalaksi

10.30–11.00 Ilga Šuplinska (Rezekne Academy of Technologies): Latgalian in virtual language landscape

11.00-11.15 kohvivaih/kohvipaus/coffee break

11.15–11.45 Helen Plado (Helsingin yliopisto, Tartu ülkool), Eleri Konts: Mida näitab vähemuskeelse ajalehe keeletoimetamine? Juhtumiuuring Uma Lehe põhjal

11.45–12.15 Jan Rahman (Uma Leht, SA Kultuurileht): Uma Lehe lugemisharinõmisõ uuringu 2005 ja 2018

12.15–12.45 Ülle Kauksi (Seto Ateljee Galerii): Setomaa ja meedia viimädsel paaril aastakümnel ja täämbä

12.45–13.15 Kadri Ugur (Tartu ülikool): Kodokiil olõ-õi nall´atego: kuis aokirändusest ja opmisest kõnõlda?

13.30-14.15  Lõunasüük/lõunasöök/lunch kohvik Taevas (Katariina allee 6, Võru)

14.15 Ärsõitminõ/Ärasõit/Departure

Kavva või tulla’ muudatuisi/Korraldajad jätavad endale õiguse kava muuta/Please, note that the program is subject to change.

Jagamine