Konvõrents

Põlidsõq ja rändäjäq, olõjaq ja tulõjaq, läbikäümine ja mõotusõq

Võro, Võro Instituut 27.–28. rehekuu 2023

 

Võro instituudi kõrralinõ õdagumeresoomõ süküskonvõrents sääd kaemisõ keskpunkti rändämise. Tähelepandmisõ all ommaq nii õdagumeresoomõ väikuq rahvaq ku ka tõsõq põlidsõq rahvaq ja põliskiili kogokonnaq ümbre Õdagumere ja kavvõmbal.

 

Riidi, 27. okt

9.00–9.30 osavõtjidõ kirjapandminõ, alostaminõ

9.30–10.00 Janne Saarikivi. Keelte levimine läänemeresoome aladel – kas migratsioon või keelevahetus? Mõnda meie esiajaloo rändelainetest

10.00–11.00 Kristiina Tambets. Ränded Eesti alade asustusloos arheogeneetika vaates ja rõhuga Lõuna-Eestil

11.00–11.30 kohvi- ja ampsupaus

11.30–12.00 Karl Pajusalu. Lõunaeesti ja liivi keele kontaktalad

12.00–12.30 Heiki Valk. Kääparahva kadumine: asustuse järjepidevuse(tuse) küsimus Ida-Võrumaal 9.–13. sajandil

12.30–13.00 Evar Saar. 16.–17. sajandi Võrumaale tulijad ja nende jäljed nimedes

13.00–14.00 lõuna (umal käel Võro söögikotussin)

14.00–15.00 Mari Sarv, Kati Kallio. Sisuelementide rändemustrid läänemeresoome regilaulude korpuses

15.00–15.30 Denis Kuzmin. Venäläisperäinen maastoterminologia Tverin Karjalan murteissa

15.30–16.00 kohvi- ja sirutamispaus

16.00–16.30 Rainer Kuuba. Midä näütäse 2011. ja 2021. a rahva ülelugõmisõ võrokõisi rändämise kotsilõ

16.30–17.00 Liina Lindström, Helen Plado, Maarja-Liisa Pilvik, Triin Todesk, Annika Kängsep. Võro ja seto keele kasutamine 20. ja 21. sajandil

17.00–17.30 Jüvä Sullõv. Võrokõisi rändämine ja võro võrgosõnaraamadu pruukmisstatistiga

17.30–18.00 Kadri Ugur.Millega sä nakkama sait, et pidit ärh Võrolõ kolima?” Autoetnograafiline kaehus üte tagasituleki pääle

18.15 õdagusüük ja iloõdak (konvõrendsil esinejile ilma, tõisilõ raha iist)

 

Puulpäiv, 28. okt

Lindora laadu pääl käümine ja bussiekskursioon, buss lätt vällä 9.00 Võro instituudi mant

Võro-Lindora

Lindora-Vastseliina linnus-Küläoro-Kaagu-Tissi-Puutli-Loosi-Toborna petäi-Kütiorg-Holopi-Verijärv-Võro, tagasi kell 14.

 

Kirjapandminõ ja muu kõrraldusõ info

 

Konvõrendsilõ saa hinnäst kirja pandaq siin.

 

Osavõtumassu olõ eiq. Süümine ja ku vajja, sõs üümaja Võrol tulõ osavõtjal hindäl kõrraldaq. Konvõrendsi kõrraldajaq pakva õnnõ kohvi- ja tsäipausõ. 27. rehekuu õdagu om plaanin õdagusüük ja kontsert, miä om ettekandõga osavõtjilõ massulda, tõisilõ ossavõtjilõ mass 15 eurot.

 

Ekskursioonilõ 28. rehekuu pääväl vii inemiseq tellit massulda buss. Rehkendämi ringsõidu man tuuga, et mi jõvva tagasi Võrolõ kell 14.00.

 

Inämb teedüst saa:

 

Võro Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel (+372)782 8750 (Tuuli Abel, sekretär)

tel (+372)5621 3174 (Evar Saar, onomastika tiidrü)

Jagamine