Võro näütemängundusõ alostusõ ma nõstnu vanauandi-aiga. Säält om vähämbält kadri- ja märdisantõ ni hinge-, joulu- ni tabanisantõ käümiisi lavastusõ. Tegemist oll nigu kindla teemaga, määntsel alal kogonõsi trupp, jaeti rolli ja etendedi. Muusikalis võiss pitä pulmõ, kos kõik tegevüs käve lauluga. Näüdendi-juuni om sisen ka laulumängõn.

Kas keriguuandi aol mängiti usuliidsi näütemängõ, ei olõ mul teedä. Vahtsõl heränemisaol minti üle ütidsele eesti keelele ja mis keeli sis külänäütemängõ lavastõdi, om huvitav teedä.

Vabariigi-aigu kirotiva küll Võromaalt peri kiränigu näidendiid (Adson, Jaik), a eesti keeli. Sõski, ku mälu ei petä, oll Adsoni näidendin “Lauluesä ja kiräneitsi” tiinjätütrigu osa võrokiilne.

Okupatsiooniaol kirot vangilaagrin näidendiid Bernard Kangro. Noist üts, mille päälkiri om “Hunt”, oll kirotõt keriguuandi aost. Ain Kaalep soovit tollõ võro kiilde panda ja Kauksi Ülle tõlksõ tuu ni andsõ “Susi” vällä ka raamatuna 1991.

Sõski edimädses võrokiilses näütemängus sai Madis Kõivu-Aivo Lõhmusõ “Põud ja vihm Põlva kihlkonnan 14ndämä aasta suvõl”. Ingo Normeti lavastusõn ja lavakunstikateedri üliõpilaisi mängin oll tuu püüne pääl hulga aigu. Tuud mängiti ka 1994. aastal Kaika suvõülikooli aigu. Ütte pääossist mänge Ain Mäeots.

1995. aasta Lüllemäe suvõülikooli aoss lavast Ain Mäeots “Susi” edimädse vaatusõ. Pääosan Merle Jääger. Perän avati tuusama näütemänguga Vanemuisõ E-lava 5. novvembril 1995. Vanemuisõ teatri mängukavast ei olõq tuu tükk täämbädse pääväni mahq lännü ja A. Mäeots om lubanu tuu lavastusõ viimädse etendüse anda 1999. a sügüse.

1996. a Viitinä suvõülikooli jaoss kirotiva Kauksi Ülle ja Sven Kivisildnik VKKF-i nõudmise pääle viimädse vaatusõ näidendist “Tandsja pühälik”. Ain Mäeotsa lavastusõn, Merle Jääger pääosan kanti tuu ka ette.

1998. aastagal Kaika suvõülikoolin Põlgastõn kanti ette osa Madis Kõivu näütemängust “Elli”. Sama aasta 19. detsembril esietendü tuu ka Vanemuisõn.

Mulgi, tartu ja seto haru kotsilõ mul tiidüst ei olõ. Vast niipall’o, et Koidula edimäidsi näidendiid oll “Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola”.

1998. aastal kuulut Võro Instituut vällä võrokiilside näidendiide võistlusõ, mille auhinna anti vällä sama aasta suvõülikoolin. Koon “Tandsja pühälikuga” sai II-III koha Kauksi Ülle seto ooper “Kalmuneiu”. Kolmanda koha võit Voldemar Raidaru. Ergutusauhinna sai Tea Avarmaa.

Anne Türnpu, Kalev Kudu

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht