Võro näütemängundusõ alostusõ ma nõstnu vanauandi-aiga. Säält om vähämbält kadri- ja märdisantõ ni hinge-, joulu- ni tabanisantõ käümiisi lavastusõq. Tegemist oll´ niguq kindla teemaga, määntsel alal kogonõsi trupp, jaeti rolliq ja etendediq. Muusikalis võiss pitäq pulmõ, kos kyik tegevüs käve lauluga. Näüdendi-juuni om sisen ka laulumängõn.

Kas keriguuandi aol mängiti usuliidsi näütemängõ, ei olõq mul teedäq. Vahtsõl heränemisaol minti üle ütidsele eesti keelele ja mis keeli sis külänäütemängõ lavastõdiq, om huvitav teedäq.

Vabariigi-aigu kirotivaq küll Võromaalt peri kiräniguq näidendiid (Adson, Jaik), a eesti keeli. Syski, ku mälu ei petäq, oll´ Adsoni näidendin “Lauluesä ja kiräneitsi” tiinjätütrigu osa võrokiilne.

Okupatsiooniaol kirot´ vangilaagrin näidendiid Bernard Kangro. Noist üts´, mille päälkiri om “Hunt”, oll kirotõt keriguuandi aost. Ain Kaalep soovit tollõ võro kiilde panda ja Kauksi Ülle tõlksõ tuu ni andsõ “Susi” vällä ka raamatunaq 1991.

Syski edimädses võrokiilses näütemängus sai Madis Kõivu-Aivo Lõhmusõ “Põud ja vihm Põlva kihlkonnan 14ndämä aasta suvõl”. Ingo Normeti lavastusõn ja lavakunstikateedri üliõpilaisi mängin oll´ tuu püüne pääl hulga aigu. Tuud mängiti ka 1994. aastal Kaika suvõülikooli aigu. Ütte pääossist mänge Ain Mäeots.

1995. aasta Lüllemäe suvõülikooli aoss lavast´ Ain Mäeots “Susi” edimädse vaatusõ. Pääosan Merle Jääger. Perän avati tuusama näütemänguga Vanemuisõ E-lava 5. novvembril 1995. Vanemuisõ teatri mängukavast ei olõq tuu tükk´ täämbädse pääväni mahaq lännüq ja A. Mäeots om lubanu tuu lavastusõ viimädseq etendüseq andaq 1999. a sügüse.

1996. a Viitinä suvõülikooli jaoss kirotivaq Kauksi Ülle ja Sven Kivisildnik VKKF-i nõudmise pääle viimädse vaatusõ näidendist “Tandsja pühälik”. Ain Mäeotsa lavastusõn, Merle Jääger pääosan kanti tuu ka ette.

1998. aastagal Kaika suvõülikoolin Põlgastõn kanti ette osa Madis Kõivu näütemängust “Elli”. Sama aasta 19. detsembril esietendü tuu ka Vanemuisõn.

Mul´gi, tartu ja seto haru kotsilõ mul tiidüst ei olõq. Vast niipall´o, et Koidula edimäidsi näidendiid oll´ “Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola”.

1998. aastal kuulut´ Võro Instituut´ vällä võrokiilside näidendiide võistlusõ, mille auhinnaq anti vällä sama aasta suvõülikoolin. Koon “Tandsja pühälikuga” sai II-III koha Kauksi Ülle seto ooper “Kalmuneiu”. Kolmanda koha võit´ Voldemar Raidaru. Ergutusauhinna sai Tea Avarmaa.

Anne Türnpu, Kalev Kudu

Hääq sõbraq!

Hääq sõbraq!