Võru kirändüse aoluu rahvaluulõ-aost võeti üle moie rahvide juttõ vai laulõ, no nuuq sulatõdiq kaunis põh`aligult hindäperrä ümbre.

Tõlk`ma naati sis, kui rahvaluulõ kõrvalõ ast` kiräsyna. Võro kiilde tõlk`ma nakassiq nii tan maie pääl tüütäväq luteriusu keriguopõtajaq ku velistekoguduisi tegeläseq.

Näist või märki Quandti, Schwellet, Mango Hanssu ja Oldekoppi. Tõlgiti vai passitõdi kohaligu keele ja laadiga inämbüste saksa vaimulikku vai vagatsõvat kirändüst.

Muiduki tõlgiti ka võro kooliraamatide jaoss.

Jakob Hurt tõlk`sõ võro kiilde talurahvasäädüse.

Tõlk`mise tõnõ aig võro kirändüse aoluun tull`, ku Eesti Vabariigi algusõn naati Setomaad vaimlidselt Eestimaalõ manuq arvama. Sis nakas` Paulopriit Voolaine tõlk`ma ka eesti kirändüst seto lugõmiku “Kodotulõq” jaoss. Ilmu lugõmiku I ja II osa.

Tõlk`mist tull` ette ka nõukogodõ okupatsiooni aigu. Ain Kaalepi seeniq viil käsikirälidsen luulõkogon um tõlk`nu vanaegiptusõ keelest laulõ võro kiilde.

Tõlk`mise perämäne lainõq tull` vahtsõ heränemise aigu, kos ütelt puult tegel` Kauksi Ülle Bernard Kangro loomingu võro kiilde tagasipandmise katsõtuisiga. (Näütemängi “Susi” om avaldanuq “Võrovara” sarjan Eesti Kostabi $elts 1991. aastagal ja tuu lavastusõ tekk` valmis Ain Mäeots. Kygõpäält kannõti tükk` ette Kaika suvõülikoolin Viitinän ja edimäne etendüs Vanemuisen toimu 5. novvembril 1995 E-lava pääl).

Kauksi Ülle tõlk`sõ viil Edgar Allan Poe “Kelläq” ja Sven Kivisildniku “Likõ Viktori”, mia ilmu 1989.

Jüvä Sullõv tõlk`sõ Mihail Bulgakovi jutu “Saadanajantj” 1993.

Tõlk`mine tull` vahtsõst pääväkõrda Võrokõstõ lugõmise raamadu tegemise man ja Võro Kirändüse Aasta kõrraldamise man. Tekkü tahtmine võro kiilde tagasi pandaq Juhan Jaigi võroainõlidsi juttõ ja luulõtuisi. Tuust mõttõst sündü raamat “Valgõ kivi” (1999), kohe omma tekste tõlk`nu Kauksi Ülle, Madis Kõiv, Jan Rahman ja Saarõ Evar.

Hääq sõbraq!

Hääq sõbraq!