Võro keele agent om julgõ inemine, kiä mõist võro kiilt ja om valmis võro keele nädäli aigu 2.-8. märdikuul 2020 härgütämä ka tõisi inämb võro kiilt pruukma. Agent või umma tüüd jakada ka päält võro keele nädälit, ku vunki jakkus.

Keelepruukmisõ härgütäjä saa hindäle „ammõdinimetüse“ VÕRO KEELE AGENT.

Hindä nättäväs tegemises saa agent hindäle rõnnamärgi ja osta umahinna iist sälärõiva. Ägedä pusa vai T-hammõ sai telli Vana-Võromaa e-poodist Umapuut kooni rehekuu 15. pääväni.

Pusa rõnna pääl om kiri „VÕRO KEELE AGENT 001“ (tulõvaasta omma kõik agendi 002). Pusa sälä pääl om kiri „MA MÕISTA VÕRO KIILT. MIÄ OM SU SUPÕRPAVVÕR? [ILMKISTUMALDA VÄGI]“

Tellitü pusa ja T-hammõ saa kätte 30.-31. rehekuul Võro Instituudist (Tartu 48, Võru)  vai e-poodi tellmisen üteld pakimassinast (või mõni päiv kavvõmb minnä).  

Agente kirjapandmise ja rõivide tellmise viimäne aig oll 15. rehekuu päiv kell 12.00

PUSASID JA T-HAMMIT INÄMB MANU TELLI EI SAA, a mõnõ pusa omma viil saija, kae e-poodist umapuut.ee.

Küsü teedüst mano Toomõ Triinu käest telefoni vai e-postiga: 512 0772, triin.toom@gmail.com.

 Agente otsmisõ mõtõ nakas pääle soovist, et võro keele nädäli aigu olõs võro kiilt inämb kuulda egäl puul – et taad kõnõldasi koton, tüü man, koolin, huvitsõõrin, seldsin, avaligult üles astõn jne. Agendis üles anda või hinnäst egäüts, kiä võro kiilt mõist ja julgus kõnõlda.

Tuu olõ-i tähtsä, kas tä tüütäs noil päivil mitmidõ inemiisi iin, uman väikun tüükotussõn vai peris kotun. Tõisilõ iinkujos saa olla ka näütüses telefoniga kõnõldõn vai sotsiaalmeediän võro keelen suheldõn.

Kolm edimest agenti omma Kalkuni Mari, Kõivupuu Marju ja Contra.

Contra sälän om nätä ka agendi tüürõivas:

     

Küsü mano:

Triin Toom
Võro Instituudi projektijuht
tel 5120 772, triin.toom@gmail.com

vai

Triinu Laan
Võro Instituudi projektijuht
tel 5332 2153, triinu.laan@wi.ee