• et
  • en
  • vo

kasityy_logo_varviline_vVana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma kimmähe üts mi kandi kaubamärk. Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju, a kaupu müük võinu parõmb olla, uma käsitüü võinu selgembält vällä paistu ja tõisil teedüst kergemb löüdä. Ütenkuun saanu lihtsambalt kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

Kuuntüüd olõs vajja tetä, et

  • Avita Vana-Võromaa käsitüü- ja kunstiettevõtlusel edeneda, sh kultuuriperändüst pruukva luuva ettevõtluse kuuntüütsõõr laembalt käümä tõugada.
  • Käsitüülisi ja käsitüüettevõttide avitamine (tiidmisi jagamine kohaligu kultuuriperändüse asjan, materjale ostmine, müügikaupu parõmbas praavitamine, vahtside ideede vällämärkmine , kauba välläkitmise ja müümise abi).

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses and 2016-2017 aastatil  rahatukõ   Maaeloministeerium.

Kae ka FB: VANA-VÕROMAA KÄSITÖÖ

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

 Järgmäne tsõõriklaud om tõsõpäävä, 10. mahlakuu  pääväl alostusega kell 14 käsitüütarõn Aila man. 

Tsõõriklavva 07.03.2018 kokkovõtõ

 2018. aasta keväjädse puulaasta kokkosaamisõ  omma 17. 01, 6. 02, 7. 03, 10. 04 ja 9. 05  käsitüütarõn Aila man.

Panõ tähele, et 2018. aastagal omma kokkosaamise ütstõse ala kõrd tõsepäävä ja kõrd kolmapäävä. 

 

 VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

 

TEGEMISE KÄSITÜÜTARÕN AILA MAN

Käsitüülistele pakumi tüütarrõ ja nõvvu. Küsü täpsembalt tel 554 1999 (Vilve Oja).

MAHLAKUU 2018 OPITUNNE KAVA

URBÕKUU 2018 OPITUNNE KAVA

RADOKUU 2017 OPITUNNE KAVA

 Anna teedä, midä tahat oppi (vasta küsümisile)

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Vana-Võromaa käsitüü veebipuut Uma Puut

 

VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ LAATU PÄÄL  JA ESINDAMAN  2018:

2. juuni          Võrus Uma Pido käsitöölaat ja töötoad

4.  august            Seto Kuningriik Luhamaal

11.  august          Pühajõe käsitöölaat (Võrumaal, Varese teeristis)

28.  oktoober      Lindora laat

8.-10. november        XXI Mardilaat Saku Suurhallis

5.-20. detsember  jõulumüük (ootame pakkumise müügipaiga asukoha osas)