• et
  • en
  • vo

MIÄ OM KEELEPESÄ?
Keelepesä om latsihoiurühm, latsiaiarühm vai terve latsiaid, miä tüütäs tävveligu keeletsukõlusõ moodu perrä ja sääl kõnõldas latsiga egän olokõrran kõik aig õnnõ uma maa põlist paigakiilt – Vanal Võromaal võro kiilt.
Keelepesä tsiht om tutvusta latsilõ uma kodokandi põlist kiilt, kultuuri ja kombit ni julgusta täüskasunuid kõnõlõma latsiga uma kodokandi keelen ja uma kodokandi kultuuri edesi andma.

VÕRO KEELEPESÄ
Võro keelepesäl om uma logo, tunnuslausõ, keelepesätsirk ja tsirguimäkostüüm.
Keelepesä oppaja saava võrokeelitse opimatõrjaali ja võrokeelitse raamadu ni osalõda koolituisil ja opireisel, midä kõrraldas Võro Instituut. Oppajidõlõ omma toes Võro Instituudi projektijuhi.
Keelepesä rühm saa ossa võtta võrokeelitsidest üritüisist, midä Võro Instituut kõrraldas vai avitas kõrralda.

SÜÄMEASI
• Anda oskusi ja luvva võimaluisi võro keele ku kodokeele pruukmisõs Vana Võromaa perrin ni hoita tuuga alalõ kodokandi kiilt, kultuuri ja perimüst.
• Tugõda latsi lagjambat arõngut – keelepesä-kogõmusõ ja uuringu maailman näütäse, et katskiilse ja umakultuuri opva latsõ omma herksämbä, nägevä ilma laembalt, saava eri olokõrdõn häste hakkama, omma lepligadsõ ni suutva tõisi kiili kergembähe är oppi.

KEELEPESÄRÜHMÄ VANA-VÕROMAA LATSIAIDUN JA -HOIUN
• Antsla Lusti LA
• Haani Keelepesä
• Harglõ Kooli Koikkülä LA
• Kuldri LA Sipsik
• Lasva LA Pargihaldjas
• Orava Kooli LA
• Puiga LA Siilike
• Põlva LA Mesimumm
• Põlva LA Pihlapuu
• Rõugõ LA
• Räpinä LA Vikerkaar Ruusa rühm
• Sõmmõrpalo LA Lepatriinu
• Veriora LA Õnneseen
• Võro LA Punamütsike
• Võro LA Päkapikk
• Võro LA Sõleke
• Väimälä LA Rukkilill

Keelepesä arõngukava 2015-2018