• Eesti
 • English
 • Võro

VANA-VÕROMAA KÄSITÖÖKONKURSS  „AIGU OM“

KOOLIÕPILASTELE

 Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutas 6. veebruaril 2020 välja käsitöötoodete konkursi teemal „Aigu om“. Konkursil osalema ootame ka kooliõpilasi – on ju noortel ikka uuenduslikke, humoorikaid ja noortepäraseid ideid. Ootame meisterdamishuvilistelt koolinoortelt uusi ja lahedaid ise valmistatud tooteid, milles on kodukoha eripära ning lisaks põnev lugu. Valminud ese võiks olla toredaks kingiks või meeneks külalistele.

Edu konkursil võib anda hea alguse tulevasele õpilasfirmale.

Konkursi tööde esitamise lõpptähtaeg on 30. aprillil ja võidutööd selguvad 6. mail. Kooliõpilaste konkursitööd võistlevad suure konkursi raames omaette ja silmapaistvamate tööde tegijad saavad tunnustatud auhindadega.

Hea konkursihuviline noor! Osaleda võid kas omaette või koos sõpradega ühiselt tehtud tööga. Nõu ja abi saab küsida kas vanematelt, õpetajatelt või sõpradelt ja muidugi ka konkursi korraldajatelt. Ära jäta om head ideed teoks tegemata.

Aigu küll om, a täpsele niikavva ku kipõs lätt!

 

Täpsem info:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 

KOOLIÕPILASTE KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED

 • Konkursile ootame töid Vana-Võromaa põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastelt.
 • Osaleda võib nii üksi kui ka rühmatööna valminud töödega.
 • Konkursile võib esitada ühe tegija või rühma poolt ka mitu tööd, aga vormistada tuleb need kindlasti kõik ühe kaupa ja alltoodud juhiste järgi.
 • Töö võib olla esitaja enda õpilasfirmas loodud toote edasiarendus või õppetöös loovtööna tehtu edasiarendus.
 • Teiste loojate või autorite ideede üksühele ülevõtmine ilma loata ja asjaosaliste vahel kokku leppimata ei ole lubatud.

Ootame töid mis on seotud konkursi teemaga „Aigu om!“. Konkursitöö juurde ootame eseme/toote lühikest lugu „Aigu om!“ võtmes, näiteks eseme/toote otstarve, soovitused kasutamiseks, toote idee sündimise lugu või valmimise lugu (lugu või video võib olla toote pealt või pakendi pealt nutitelefoniga skännitav).

Soovitame kasutada toote juures võru keelt, Vana-Võromaa märki, nutikaid IT lahendusi. Miks mitte luua hoopis e-meene?

Abi tooteideede osas võid saada lühikesest ajateemalisest lugemisest: aeg, aja-sõnad ja ütlemised.

Vormistamine ja esitamine:

 • Konkursile esitatavale tööle tuleb anda nimi või tunnussõna (märksõna).
 • Töö juurde tuleb lisada suletud ümbrik mille sees on kirjas:
  • autori nimi (nimed), kooli nimi, klass, kontakttelefon ja e-post
  • muu info, mida autorid tahavad hindamiskogule teada anda (töö juhendajad, seosed õpilasfirmaga, nõu ja jõuga abistanud jms).
 • Ümbriku peale kirjutage kindlasti konkursitöö märksõna.

Kui üks tegija või loominguline seltskond esitab mitu erinevat tööd, palume kõik tööd eraldi vormistada, st iga töö juurde tuleb lisada ümbrik andmete ja märksõnaga.

 Konkursitöid saab esitada alates 27. aprillist kuni 30. aprillil kella 16-ni.

Tööd tuua/saata Võru Instituuti (Tartu tn 48 Võru) tööpäevadel 9-17. Eelneval kokkuleppel saab töid ära tuua ka varem.

Kontaktisikud konkursi asjus:

Küsimustele vastab ja nõu annab Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded sümboolika kasutamisel ning võru keele osas: Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

 

KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE JA TUNNUSTAMINE

 Põnevamad ja parimad tööd selgitatakse välja konkursile õigeaegselt laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast. Töid hindab MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt kinnitatud komisjon.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 6. mail 2020. Eriolukorra tingimustes toimub sündmus  video vahendusel Vana-Võromaa Käsitüü FB lehe kaudu. Ürituse video postitatakse kell 14.

Konkursil osalejatele toimub tunnustusüritus  edaspidi, kui olud võimaldavad seda korraldada. Konkursil tunnustust ja tähelepanu saanud konkursitööde loojad saavad autasustatud väärikate auhindadega MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü ning sponsorite poolt.

Tööde tagastamine toimub vastavalt kokkulepetele. Õpilastöödest tehakse peale konkursi tulemuste selgumist e-näitus, mis avaldatakse esmalt MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999