Võro keele iistkõnõlõja Padari Ivari salmivõistlus

21 detsember, 2021

Padari Ivari jõulusalmõ võistlusõlõ saadõti 64 salmi, ossa võtsõ 19 luujat. Tulõmi: 1. kotus: Ene Säinast, „Viil hämmär om päiv ja pümme om üü“ 2. kotus: Mariko Faster, „Jõuluhani“ 3. kotus: Kaja Kuslapuu, „Om mõtsa kotsil taivan kuu“ ja Viiu Kornel, „Sääne om jo vana tava“ Eripreemiä: Milvi Panga, „Tsirgukõsõ saava siimnit“. Hindaja olli Mari […]


Täheke võro keelen 2018

1 november, 2018

Joulukuun tull’ eestikeelidse Tähekese kõrval vällä ka võrokeeline nummõr, midä jaetas kingitüses Vana Võromaa 1. klassi latsilõ ja kõigilõ võro kiilt opvilõ latsilõ. Tego om joba 15. võrokeelidse Tähekese erinumbriga, miä Rahvakultuurikeskusõ tugõmisõl ilmus egä aastak õkva võro keelen. Seokõrd om Täheke muidogi pühendet joulõlõ. Erinumbrin om üts peris vahtsõnõ joululaul “Tsihka-tsahka, jõulu’ omma’ käen”, […]


Kotussõnime ja nimekõrraldus

1 oktoober, 2018

Võru Instituudi kohanimede-alase tegevuse võib jagada nelja ossa: Välitööd tegeliku rahvakeelse kohanimetarvituse fikseerimiseks ajaloolisel Võrumaal ja piirnevatel aladel. Kohanimekorraldus koostöös kaartide väljaandjatega ja ametlikke kohanimesid määravate asutustega. Ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaas (AVKA). Välitööandmete, kohanimesid puudutavate keeleliste ja ajalooliste andmete koondamine kaardiga seotud andmebaasi ja selle andmebaasi interneti kaudu avalikuks kasutamiseks seadmine. Kohanimede uurimine. Välitööd Välitööde […]


Keelekorpus

27 september, 2018

Projektijuht: Sulev Iva, sulev.iva@wi.ee. Miiskund: Ants Aader, Tiia Allas, Mariko Faster, Tiit Hennoste, Sulev Iva, Triin Iva, Grethe Juhkason, Kristian Kankainen, Liina Lindström, Kaur Männamaa, Maike-Liis Rebane, Laivi Vodi Tarvidus ja tagapõhi Võro ja seto keele edendämist ja laembat pruukmist om peet tähtsäs nii paigapääl ku üle riigi. Om häste teedä, et täämbädse päävä maailman […]


Keele herätämise päiv

27 jaanuar, 2017

4. radokuu pääväl (04.02.2017) om Vana Võromaa Kultuurikuan (Katariina allee 11, inneskine Võrumaa muuseum) KEELE HERÄTÄMISE PÄIV, kon saa kullõlda kattõ ettekannõt katskiilsüsest ja keelepessit ni kõnõlõmistsõõrin mõttit vaihta. Lektoris omma Soomõ keeletiidläse, veidembüskiili uurja ja veidembüskiili sõbra Annika Pasanen ja Janne Saarikivi. Edesi kae: täpsämb kava. Teedüs: Mariko Faster, mariko.faster@wi.ee, 56213177  


Keelepesä koolitüsplaan 2016/2017 opiaastal

20 september, 2016

KEELEPESÄ KOOLITÜSPLAAN 2016/2017 opiaastal SEPTEMBRI 24.09 Koolituspäiv Vana-Võromaa Kultuurikoan (8 ak tundi) Vahtsidõ ja vannu oppajidõga tutvassaaminõ, aastaplaani tutvastegemine Vahtsõ raamadu „Mino Võromaa” näütämine – Mariko Faster MA eesti keele erialal Võro keele tunn – Mariko Faster MA eesti keele erialal „Mõtsa perimüs”- Vahtsõ võrokeelitse muusõumi programmi tutvustus – Egle Vodi muuseumipedagoog Logopeedilise mängo latsilõ […]


Kohanimed ja nimekorraldus

9 jaanuar, 2016

Võru Instituudi kohanimede-alase tegevuse võib jagada nelja ossa: Välitööd tegeliku rahvakeelse kohanimetarvituse fikseerimiseks ajaloolisel Võrumaal ja piirnevatel aladel. Kohanimekorraldus koostöös kaartide väljaandjatega ja ametlikke kohanimesid määravate asutustega. Ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaas (AVKA). Välitööandmete, kohanimesid puudutavate keeleliste ja ajalooliste andmete koondamine kaardiga seotud andmebaasi ja selle andmebaasi interneti kaudu avalikuks kasutamiseks seadmine. Kohanimede uurimine. Välitööd Välitööde kõige […]


Tüütäjä

4 august, 2015

Administratsioon Rainer Kuuba, MSc – direktri, rainer.kuuba[at]wi.ee, 782 8751, 5645 1444, vastuvõtuaig tulõ telefoniga kokko leppi Tiina Kahr, MA – finantsjuht, tiina.kahr[at]wi.ee, 782 8755 Annika Teppo – sekretär, annika.teppo[at]wi.ee, 782 8750 Tuuli Abel – sekretär, (latsõpuhkusõl) Tiidüs- ja arõndusosakund Külli Eichenbaum, MSc – tiidüs- ja arõndusosakunna juhataja, kylli.eichenbaum[at]wi.ee, 782 8752, 5661 1924 Merike Tigas – […]


Eesti-võru sõnaraamat on valmis!

8 juuli, 2015

Sõnaraamatu esimene esitlus oli 23. veebruaril Võru Instituudis. Raamatu tegijaid aitas tänada kultuuriminister Urve Tiidus.