• et
  • en
  • vo

Mino Võromaa 32

14 November, 2018

Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA. Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli säitsme teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka […]


Vana-Võromaa laulumängo raamatun ja plaadi pääl

14 November, 2018

Võro Instituudil om üten perimüskultuuri edendäjä Meelika Hainsooga valmis saanu Vana-Võromaa laulumängõ raamat ja plaat „Õnnõkõn siin tsõõrin olla’“. Raamatun on 60 Vanalt Võromaalt ja Sangastõ kihlkunnast üles kirotadu laulumängo, midä passis mängi nii täüskasunuidõ ku ka latsiga. Plaadi pääle om 14 laulumängo säädnü ansambli Lepaseree, kon tegevä üten Meelika Hainsoo (laul, viiol), Paul Daniel […]


Ütski tark ei sata taivast

6 November, 2018

Võro keele sõbõr! Hää võimalusõ võro keele nädälil ummi keeletiidmisi pruuvi and veebiviktoriin “Ütski tark ei sata taivast”.   Viktoriinilink: bit.ly/tark2018 Võro keele sõbõr!  


Raimond Kolga luulõkogo kaejadsi

29 October, 2018

8. märdikuul päälenakkamisega kell 14 omma kõik huvilidsõ oodõtu Kreutzwaldi muusõumi Võrol (Kreutzwaldi 31), kos näüdätäs ette Raimond Kolga 400- leheküllelist luulõkoko “Peo pääl elu hõpõ”. Võromaalt Sarust peri võro kirändüse klassik Raimond Kolk (1924-1992) oll sunnitu kodomaalt pagõma 1943. aasta lõpun, minnen edimält Suumõ, kos tull naada sõduris. Kimmämbä elopaiga löüdse tä Roodsin, kos […]


Võro keele nätäl 5.-11. märdikuul

17 October, 2018

5.–11. märdikuul peetäs Vanal-Võromaal Võro instituudi iistvõtmisõl 13. kõrda võro keele nädälit. Mõtõ om härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlama ja umma keelemõistmist vahtsõndama. Võro instituut kuts inemiisi võrokeelidsit sündmüisi mano luuma ja muidoki võro kiilt kõnõlama. Kae nädäli kavva


Konvõrents

11 September, 2018

19.–20. rehekuu (oktoobri) pääväl tulõ Võro instituudin (Tarto uulits 48, Võro) konverents teemal “Paigapäälidse väiku keele vahtsõ digiao meediän”. Teedüs Registriirmine


Kaika suvõülikuul Kaikal

14 June, 2018

30. Kaika suvõülikuul peetäs 10.-12. põimukuud 2018 Karula kihlkunnan Kaikal. Säälsaman, kon peeti ka edimäist suvõülikuuli ja kost suvõülikuul umale nime sai. Kae: KAVA ja SUVÕÜLIKOOLI PLAKAT. Tiatritükü “Godot’d uutõn” kaemises tulõ hinnäst kindmä pääle ette kirja panda, kotussit olõ-i lõppõmalda pallo. Kirjapandminõ: Lilian Freiberg 5172646, lilian@karula.com


„Mino Võromaa 31“ parõmba kirätüü uutva lugõma

7 May, 2018

Timahavadsõ, 31. „Mino Võromaa“ võistlusõ parõmbit kirätöid saa lukõ nüüd siist.


18. Adsoni-nimeline ilolugõmispäiv aastal 2018

27 March, 2018

Timahavvanõ Artur Adsoni nimeline latsi ilolugõmispäiv om 10. lehekuul (10.05)  päälenakkamisega kell 12 Sännä mõisan. Täpsämp teedüs võistlusõ kotsilõ om siin. Olti oodõt!


Olümpiaadi „Ütski tark ei sata taivast“ 2018 parõmba keeletundja

9 March, 2018

Parõmba keeletundja omma 8. klassin: Sirlen Vodi (Haani Kuul, op Kersti Leit) 62,5 p Aadi Parhomenko (Põlva Kuul) 61,5 p Uku Freiberg (Lüllemäe Põhikuul, op Astrid Vernik) 57 p Oliver Puusalu (Mõnistõ Kuul, op Asta Pazuhanitš) 48 p 5.-6. Vanessa Victoria Pilt (Vahtsõliina Gümnaasium, op Külli Lendsaar) 47 p ja Jaan Rudolf Vaher (Orava Kuul, op Maaja Glaser) 47 p […]