• et
  • en
  • vo

Tiidrüide konkurss

Võro Instituut kuulutas vällä tiidrüide konkursi. Teedüs

Võro keele algkursus

Tulõ esi ja võta sõbõr kah üten!  

Mino Võromaa 32

Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA. Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli säitsme teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka […]