• et
  • en
  • vo

kasityy_logo_varviline_vKäsitöö on üks meie kultuuripiirkonna eripärasid, mida saaks praegusest paremini silma paistma panna. Vana-Võromaal on palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja teevad omanäolisi esemeid, aga kaupade müük võiks olla parem ning teave käsitöökaupade kohta lihtsamini leitav. Koostöös oleks lihtsam korraldada nii müüki kui kaupade reklaami.

Koostöö eesmärkideks on

Vana-Võromaa käsitöö- ja kunstiettevõtluse arendamine, sh piirkonna kultuuripärandil põhineva loomingulise ettevõtluse koostöövõrgustiku loomine.

Käsitööliste ja käsitööettevõtluse kitsaskohtade lahendamine (teadmiste täiendamine kohaliku kultuuripärandi valdkonnas, tooraine hanked, toodete disaini ja tootearenduse abi, reklaami ja müügiabi).

Vana-Võromaa käsitöö arendustööd toetab 2016-2017 aastal Maaeluministeerium.

Vaata  FB:  VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ

 

KÄSITÖÖLISTE ÜMARLAUA INFO

Järgmine ümarlaud toimub teisipäeval, 10. aprillil  2018  algusega kell 14 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 07.03.2018 kokkuvõte

 2018. aasta kevadpoolaasta kokkusaamised  toimuvad 17. jaanuaril, 6. veebruaril, 7. märtsil, 10. aprillil ja 9. mail käsitüütarõn Aila man.

Vastu tulles osalejate soovidele toimuvad tsõõriklauad uuel aastal vaheldumisi teisipäeval ja kolmapäeval.

TEGEMISED KÄSITÜÜTARÕN AILA MAN

Käsitööga tegelejale pakume tööruumi ja nõu toodete arendamiseks. Küsi täpsemalt tel 554 1999 (Vilve Oja).

 APRILL 2018 ÕPITUNDIDE INFO

 MÄRTS 2018 ÕPITUNDIDE INFO

VEEBRUARI 2018  ÕPITUNDIDE INFO

 Anna teada, mida tahad õppida (küsimustik)

 

KÄSITÖÖ MÜÜK

 Vana-Võromaa käsitöö veebipood Uma Puut

VANA-VÕROMAA KÄSITÖÖ ESINDUS LAATADEL JA ÜRITUSTEL  2018:

2. juuni          Võrus Uma Pido käsitöölaat ja töötoad

4.  august            Seto Kuningriik Luhamaal

11.  august          Pühajõe käsitöölaat (Võrumaal, Varese teeristis)

28.  oktoober      Lindora laat

8.-10. november        XXI Mardilaat Saku Suurhallis

5.-20. detsember  jõulumüük (ootame koostööpakkumist müügipaiga osas)

 

VARASEMATE ÜMARLAUDADE INFO:

Ümarlaud  7. märtsil  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 07.03.2018 kutse

Ümarlaua 07.03.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  6. veebruaril  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 06.02.2018 kutse

Ümarlaua 06.02.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  17. jaanuaril  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 17.01.2018 kutse

Ümarlaua 17.01. 2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  5. detsembril  2017 käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 5.12.2017 kutse

Ümarlaua 7.11. 2017 kokkuvõte

 

Ümarlaud  7. novembril  2017 käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 7. 11. 2017 kutse

Ümarlaua 7.11.2017 kokkuvõte

 

Ümarlaud  10. oktoobril  2017 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 10.10.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 10.10.2017 kutse

Ülevaade suvistest laatadest

 

Ümarlaud  9. mail  2017 käsitüütarõn Aila man.

 Ümarlaua 9.05.2017 kutse

Ümarlaua 9.05.2017 kokkuvõte

Tootearenduseks: Tamula luumehikese kohta lühidalt

Tootearenduseks:  Arheoloogiline info Tamula asulakohast ja luumehekesest 

 

 

Ümarlaud  11. aprillil  2017 käsitüütarõn Aila man.

 Ümarlaua 11.04.2017 kutse

Ümarlaua 14.03.2017 kokkuvõte

 

Ümarlaud  14. märtsil 2017  käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 14.03.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 14.03.2017 kutse

 

Ümarlaud  15. veebruaril 2017  käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 15.02.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 15.02.2017 kutse

 

Ümarlaud  17. jaanuaril 2017  käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 17.01.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 17.01.2017 kutse

 

Ümarlaud  13. detsembril  2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 13.12.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 13.12.2016 kutse

 

Ümarlaud  15. novembril  2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 15.11.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 15.11.2016 kutse

 

Ümarlaud  25. oktoobril 2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 25.10.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 25.10.2016 kutse 

 

Ümarlaud  20. septembril 2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 20. september kokkuvõte

Ümarlaua 20.september kutse

 

Kokkusaamine 11. mail  2016 Süvahavva Loodustalus

Mai tsõõriklaua kokkuvõte 

Mai kokkusaamise kutse

 

Kokkusaamine 13. aprillil 2016 käsitüütarõn Aila man

Aprilli tsõõriklaua kutse

Aprilli tsõõriklaua kokkuvõte

Võromaa rahvarõivad. Külli Eichenbaumi koostatud ülevaade. 

 

Kokkusaamine 16. märtsil 2016 käsitüütarõn Aila man

Märtsi tsõõriklaua kokkuvõte

Märtsi tsõõriklaua kutse

 

Kokkusaamine 10. veebruaril  2016  käsitüütarõn Aila man

Veebruari tsõõriklaua kutse

Veebruari tsõõriklaua kokkuvõte

 

Kokkusaamine 13. jaanuaril  2016  Kreutzwaldi muuseumis (Kreutzwaldi tn 31 Võru)

 Jaanuari tsõõriklaua kutse

Jaanuari tsõõriklaua kokkuvõte

 

Kokkusaamine 16. detsembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Jõulukuu kokkusaamise kutse

Jõulukuu tsõõriklaua kokkuvõte

 

Detsembri III nädala õpitubade info

Detsembri II nädala õpitubade info

1.-18. detsembril toimus Vana-Võromaa käsitöö jõulumüük aadressil Jüri 19A, Võru (Polikliiniku majas) Aila Näpustuudio ruumides.

30. novembril oli  Kadi Pajupuu mentorkoolitus teemal „Käsitöötoodete esitlemine ja väljapanekute kujundamine”

 

Kokkusaamine 18. novembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Kümnenda kokkusaamise kokkuvõte

Kümnenda kokkusaamise kutse

 

 

Kokkusaamine 21. oktoobril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Üheksanda kokkusaamise kokkuvõte

Imbi Kruuv Paikkondliku toote arendamine. Koolituse materjalid.

Üheksanda kokkusaamise kutse

 

 

Kokkusaamine 30 septembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Kaheksanda kokkusaamise kokkuvõte

Vana-Võromaa käsitöö kleepsud

Vana-Võromaa kultuuripärandi sümboolika esmased kavandid

Ülevaade suveperioodi tegemistest

Kaheksanda kokkusaamise kutse

 

 

Kokkusaamine 13. mail 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 13.05.2015 kokkuvõte

Seitsmenda kokkusaamise kutse

Võrokõisi esindustelgi nimetus

Laadalise meelespea

 

 

Kokkusaamine 15. aprillil 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 15.04.2015 kokkuvõte

Kuuenda kokkusaamise kutse

Ettekanne Kultuuriruumide omanäoline käsitöö

Käsitöö müük Võru maksimarketis. Esmane ideekirjeldus

 

 

Kokkusaamine 18. märts 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 18.03.2015 kokkuvõte

Viienda kokkusaamise kutse

Epp Margna ettekanne Kiri, märgid ja värvid

 

 

Kokkusaamine 11. veebruaril 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 11.02.2015 kokkuvõte

Neljanda kokkusaamise kutse

Vilve Oja ettekanne Käsitöötoodete pakendist

Külli Eichenbaumi ettekanne Võru keele kasutamine kauba reklaamimisel ning pakendil

 

 

Kokkusaamine 11. detsembril 2014 Võru Instituudis.

Arutelu 11.12.2014 kokkuvõte

Kolmanda kokkusaamise kutse

Vana-Võromaa käsitööliste koostöövõrgustiku edasised tegevused

Külli Eichenbaumi ettekanne Põhja-ja Lõuna-Eesti erisustest

Külli Eichenbaumi ettekanne võro kultuuri eripäradest

 

 

Kokkusaamine 13. novembril 2014 Võru Instituudis.

Arutelu 13.11.2014 kokkuvõte

Teise kokkusaamise kutse

Evar Saare ettekanne Kagu-Eesti kultuuripiirkondadest muinasajast tänase päevani

Vilve Oja ettekanne Milliseid meeneid turistid ostavad

 

 

Koostöö esimene arutelu oli 16. oktoobril 2014 Võru Instituudis

Kõneldi:

Milline on Vana-Võromaa käsitöö hetkeseis ja millised mured on käsitöö tegijatel.

Võro värgi e-kaubamaja planeerimine. Kihnu e-poe näide.

Milles vajaksid käsitöölised esmalt abi? Milliseid probleme lahendada üheskoos esmalt?

Võro kultuuriruumi eripäradest, nende võimaluste kasutamisest ettevõtluses, sh käsitöös.

Arutelu kokkuvõte

Uma programmi lühikokkuvõte

Käsitöö-uuringu aruanne

E-poe esmased plaanid

Väike lingikogu juhatuseks võro kultuuri kirjalike allikate juurde

Vana-Võromaa kultuuriline eripära