• et
  • en
  • vo

Konverentsikutse

 

Kalmunäio ja mõtsaveli

Võrumaa haualeiud teadmisi avardamas, kogukondade huvi ja tõekspidamised arheoloogia taustal.

25.–26. oktoobril 2019 Vana-Võrumaa kultuurikojas/Võru instituudis (Katariina allee 11, Tartu tn 48, Võru)

 

Humanitaarteaduste jaoks kujutab geograafiline perifeeria endast olulist kultuuri ja keele kontaktala. Perifeeria võib olla ka varjupaik, kuhu inimesed on vaenuajal sunnitud pakku minema. Suurte metsamassiividega ja piiriäärne Võrumaa on olnud paopaik ka viimase sõja ajal ja järel. Ent perifeeriasse võivad inimesi tuua ka ebatüüpilised rändeteed, nt pühapaikadesse suunduvad palverännakud, mille üks sihtkohti Eestis on olnud Vastseliina linnus. Paikkonna eluolust pildi saamiseks on üks võimalus lasta jutustada väljakaevatud elu- ja matmispaikadel. Arheoloogilistele väljakaevamistele lisanduvate tehnoloogiliste uuringute abil on võimalik tuvastada, millises keskkonnas maetud elasid, milliseid haigusi põdesid, mis põhjusel elu kaotasid.

Inimsäilmetega toimetamist korraldavad ühiskonnas mitmesugused tabud, sageli religioosse tagapõhjaga keelud ja käsud, nüüdisajal üha enam eetika, sh uurimiseetika. Samuti kaasnevad kaevamistega mitmesugused normid ja väärtusküsimused: kes on õigustatud kaevama, kuhu võib säilmed ümber matta, mida peale leiukonteksti väärtustada, säilitada või märgistada matmispaigast?

Konverentsi ettekanded käsitlevad üksteisest mitu sajandit erinevaid ajajärke: keskaegseid matuseid ja metsvendade matmispaiku. Nüüdisajal on arheoloogid ametis peamiselt pääste- ja avariikaevamistel, probleemkaevamisi saab teha väga vähe. Kas väiksema ehitustegevusega Lõuna-Eesti jääb kaevamiste vähesuse tõttu mõne aktuaalse probleemi uurimine soiku?

Lubaduse konverentsil ettekandega esineda on esialgu andnud Mauri Kiudsoo, Martin Malve, Aigi Rahi-Tamm, Arnold Unt ja Heiki Valk. Loodame, et teema pakub huvi ja soov kaasa rääkida täiendab osavõtjate ridu kiiresti.

Konverentsi põhipäev on 25. oktoober ning soovijatel on võimalik osaleda asjatundjate poolt giiditud ekskursioonil laupäeval, 26. oktoobril. Ekskursioonil tutvutakse ühe arheoloogiliselt uuritud metsavendade kohaga ja Vastseliina linnusega uuemate arheoloogiliste leidude valguses.

Registreerumine ja muu korralduslik info

Konverentsil osalemiseks saab registreeruda siin. Registreerumise tähtaeg on 15. september 2019. Kui soovite esineda 30-minutise ettekandega (20 min esituseks ja 10 min diskussiooniks), lisage kohe registreerudes ka ettekande esialgne pealkiri (seda võib hiljem muuta). Ettekannetega registreerunutelt ootame teese ühes konverentsi töökeeles 15. septembriks 2019.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise. Ettekandeid ei tõlgita. Et jõuda kõigi osalejateni, on üheks võimaluseks teha teises keeles slaidid.

Konverentsi osavõtumaks koos ekskursioonipäevaga (25.–26. okt) on 60 eurot, ilma ekskursioonipäevata (ainult 25. okt) 30 eurot. Osavõtumaks tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud kuupäevaks. Arve, mille alusel osavõtumaksu maksta, saadetakse registreerunud osalejale e-kirjaga. Tühistamisel osavõtumaksu ei tagastata.

Osavõtjatele korraldatakse toitlustamine ning transport Tallinnast/Tartust Võrru ja kahepäevase osaluse korral tagasi. Tallinn-Tartu-Võru bussi väljumise täpsed ajad ja kohad teatatakse septembri ringkirjas, konverentsibuss väljub Tallinnast 25. oktoobri hommikul ja jõuab tagasi Tallinna 26. oktoobril õhtul hiljemalt kell 20. Ööbimise Võrus peab iga osaleja korraldama iseseisvalt. Lähimad konverentsi toimumise kohale on Tamula ja Georgi hotell ning Ränduri külalistemaja.

Järgmine konverentsi ringkiri koos esialgse kavaga saadetakse registreerunutele septembris.

 

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, teadur)

või

tel +372 56297354 (Mirja Ots, Vana-Võromaa muuseumide peavarahoidja)

 

Olete oodatud konverentsile!

 

Vaata konverentside ajalugu